Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie

 


Zapytanie ofertowe

pn.:” Renowacja foteli kinowych na sali nr 2 w Kinoteatrze POLONEZ w   Skierniewicach”

 

Zapytanie ofertowe

Pismo przewodnie – Kinoteatr Polonez

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy


Nr sprawy : L.Dz .CKiS  1132/2023

Skierniewice, 16.06.2023 r.

 

Zaproszenie do składania Ofert na najem powierzchni użytkowej  znajdującej się w budynku Kinoteatr Polonez w Skierniewicach

 Szanowni Państwo,

 

zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest najem powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Kinoteatr Polonez w Skierniewicach  przy ul. Wita Stwosza 2/4, o łącznej powierzchni użytkowej ok 37m2.

Elementy, które powinna zawierać oferta, a także inne niezbędne informacje, znajdują się w załączonych materiałach.

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, I piętro, pokój nr 111 lub na adres mailowy: [email protected] lub listownie na adres jw. do dnia 21.06.2023 r. do godz. 14:00  (liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu).

 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy (pkt. IX b, pkt. X Kryterium nr 2)
 2. Załącznik nr 2. – Umowa (projekt)

Pismo przewodnie – Polonez

Ogłoszenie- najem Kinoteatr Polonez

Wybór Najemcy -pomieszczenie użytkowe Kinoteatr Polonez

Anna Walczak

(p.o.  Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach)


Nr sprawy : L.Dz. CKiS  911 / 2023

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Szanowni Państwo,

zapraszam do składania ofert na remont pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach . Pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 94m2.

Elementy, które powinna zawierać oferta, a także inne niezbędne informacje, znajdują się w załączonych materiałach.

Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33,

96-100 Skierniewice, I piętro, pokój nr 111 : osobiście lub na adres mailowy[email protected], listownie na adres jw. do dnia 19.05.2023 r. do godz. 14:00  (liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu).Z dopiskiem „Oferta – „ Remont pomieszczenia użytkowego  w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Umowa (projekt)
 3. Pismo Przewodnie
 4. Zapytanie ofertowe
 5. Wybór Wykonawcy

Wybór Wykonawcy

Anna Walczak

(p.o.  Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach)


 

OGŁOSZENIE O NABORZE PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH OFERT NA NAJEM POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO W BUDYNKU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SKIERNIEWICACH UL. REYMONTA 33, 96-100 SKIERNIEWICE NA PROWADZENIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO.

Ogłoszenie

Pismo przewodnie

Załącznik nr 1

Załącznik nr.2 – Umowa najmu

Załącznik nr.3 – Formularz ofertowy

Wybór Najemcy lokalu


 

Nr sprawy : L.Dz. CKiS  2403 / 2022

 

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia użytkowego „FOYER”, znajdującego się na II piętrze
w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
na prowadzenie działalności kulturalno – gastronomicznej.

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest najem pomieszczenia użytkowego FOYER, położonego w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 74m2 znajdujące się na II piętrze budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Elementy, które powinna zawierać oferta, a także inne niezbędne informacje, znajdują się w załączonych materiałach.

Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33,

96-100 Skierniewice, I piętro, pokój nr 111 do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00 lub listownie

na adres jw. (liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu).

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

 1. Załącznik nr 1. -Plan pomieszczeń
 2. Załącznik nr 2. – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3. – Formularz ofertowy
 4. Ogłoszenie

 

Agnieszka Kubik – Śliczniak

(Zastępca Dyrektora Centrum Kultury

i Sztuki w Skierniewicach)


OGŁOSZENIE O NABORZE PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W BUDYNKU CENTRUM KULTURY I SZTUKI „PIWNICA U ARTYSTÓW” W SKIERNIEWICACH UL. REYMONTA 33, 96-100 SKIERNIEWICE

NA PROWADZENIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO  I KULTURALNEGO

Ogłoszenie -Piwnica u Artystów

Załącznik nr 1. – Plan pomieszczeń

Załącznik nr 2. – Projekt umowy

Załącznik nr 3. – Formularz ofertowy

 


INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pn.: „USŁUGA OCHRONY, OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA CENTRUM KULTURY I SZTUKI
W SKIERNIEWICACH”

unieważnienie postepowania


Zapytanie ofertowe

„USŁUGA OCHRONY, OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA CENTRUM KULTURY I SZTUKI

W SKIERNIEWICACH”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa ochrona mienia CKIS


Zapytanie ofertowe

Zakup i  dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach

Zapytanie ofertowe karty przedpłacone 2021

Zapytanie ofertowe załącznik nr 2


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Zawiadomienie o unieważnieniu


 

Informacja z otwarcia ofert

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” którego przedmiotem jest „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:                     1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”. 

Odpowiedzi do zapytania oferenta


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym: 1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawy PZP na dostawę z montażem pn.: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym: 1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00255981/01

Data ogłoszenia: 2021-11-03

Termin składania ofert: 2021-11-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-12-14

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ


Informacja z otwarcia ofert

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert

 


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

Kwota zamówienia

 


 

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00239989/01

Data ogłoszenia: 2021-10-21

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-28

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik 3 grupa kapitałowa

Załącznik 4 wiedza i doświadczenie

Załącznik 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 6 wzór umowy

 


 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja o kwocie zamówienia


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00226144/01

Data ogłoszenia: 2021-10-08

Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-13

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Due to this, the very best approach to make certain your custom essay is that your student needs would be to use a service which

One of those resources is law essay writer a study document.

delivers a guaranteed turnaround time.

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenia

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 – Wzór umowy


Informacja o unieważnieniu postępowania

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tDz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie_o_unieważnieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana w SWZ

 


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00191922/01

Data ogłoszenia: 2021-09-24

Termin składania ofert: 2021-10-07 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-05

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Wyposazenie_sali_kinowej_ogloszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyposazenie_sali_kinowej_SWZ

Zmiana w SWZ

Zalacznik_1_formularz_ofertowy

Zalacznik_2_oswiadczenie_wykluczenie

Zalacznik_3_grupa_kapitalowa

Zalacznik_4_wiedza_doswiadczenie

Zalacznik_5_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego

Zalacznik_6_wzor_umowy


UWAGA!

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje iż na podstawie art. 255 pkt.5 Dz.U.2021.1129 odwołuje postępowanie pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00110447/01

Data ogłoszenia: 2021-07-09

Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-08-20

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

 

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_ogloszenie_opublikowane_2021.07.09

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_SWZ_2021.07.09

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_1_formularz_ofertowy

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_2_oswiadczenie_wykluczenie

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_3_grupa_kapitalowa

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_4_wiedza_doswiadczenie

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_5_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_6_wzor_umowy

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_o_wyborze


Informacja z otwarcia ofert

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_z_otwarcia


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_kwota_zamowienia

 


Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00023436/01

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-05-07

 Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

1. Opublikowane ogłoszenie

2. SWZ

3. Załącznik 1 – formularz ofertowy

4. Załącznik 2 – oświadczenie wykluczenia

5. Załącznik 3 – grupa kapitałowa

6. Załącznik 4 – widza i doświadczenie

7. Załącznik 5 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. Załącznik 6 – wzór umowy


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest kompletna obsługa streamingu audio-video

imprezy muzyczno-konkursowej o charakterze rockowym: ROCK MAY FESTIVAL która odbędzie się w dniu 8 maja 2021 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach ul. Wita Stwosza2/4

Do pobrania ZAPYTANIE Ofertowe


Protokół z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 

W dniu 8 lutego 2021 roku została wybrana instytucja finansowa,  która będzie odpowiedzialna za zarządzanie i prowadzenie PPK.

Do pobrania:

Protokół_z_wyboru_instytucji_finansowej_PPK


Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Do pobrania:

————————————————————————————–

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj:

Część I – Remont pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

Część II – Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

na wszystkie dwie części zamówienia została wybrana oferta  złożona przez:

Konsorcjum firm:

 1. TM-BUD Zakład Elektroinstalacyjny Sp. Z o.o. – Lider Konsorcjum Al. Niepodległości 10, 96-100 Skierniewice
 2. GOLECO Wiktor Gołota – Partner Konsorcjum Wołucza 37, 96-200 Rawa Mazowiecka

dokument do pobrania

ogłoszenie o wynikach przetargu

——————————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 02.07.2020 godz 10:30 w Kinoteatrze Polonez Skierniewicach ul. Wita Stwosza 2/4 96-100 Skierniewice miało miejsce otwarcie ofert na

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Część I – Remont pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki
Część II – Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

Do pobrania dokument:

Informacja z otwarcia ofert

 


Ogłoszenie!

Centrum Kultury i Sztuki ogłasza przetarg na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1-8 do SIWZ

Załącznik nr_9_do_SIWZ – PFU-Remont pomieszczeń CKIS

Załącznik nr 10 – opis techniczny doposażenia

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Umowa

Ogłoszenie umieszczone zostało na tablicy informacyjnej w budynku Kinoteatru Polonez ul. Wita Stwosza 2/4, 96-100 Skierniewice.

________________________________________________

OGŁOSZENIE

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki

w Skierniewicach

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki ogłasza konkurs ofert

na WYNAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA USŁUGI GASTRONOMICZNE, położonych w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.

http://bip.cekis.pl/index.php?c=article&id=12

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY z dnia 03.06.2019 roku

———————

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2019 roku

o Wymianę zespołu ekranowego i okotarowania na sali nr 1 w kinoteatrze POLONEZ w terminie do 30.09.2019 roku.

Zapytanie ofertowe + załącznik nr 1

———————

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 04 kwietnia 2019 roku dotyczącego kompleksowej obsługi technicznej artystyczno–rozrywkowej imprezy plenerowej „Maj Syty Fest 3”, która odbędzie się na Rynku MiejskimSkierniewicach w dniu 25 maja 2019 roku.

Szczegóły w załączniku – protokole wyboru wykonawcy.

Protokół rozstrzygnięcia

——————————————————————————

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę techniczną artystyczno–rozrywkowej imprezy plenerowej „Maj Syty Fest 3”, która odbędzie się na Rynku MiejskimSkierniewicach w dniu 25 maja 2019 roku.

Szczegóły w załącznikach:

2019.05.25_MSF_3_plan_graficzny_terenu_imprezy
2019.05.25_MSF_3_zapytanie_ofertowe_technika_SKAN
2019.05.25_MSF_3_zapytanie_ofertowe_technika_Zalacznik_1_formularz
2019_MSF_3_Eldo_rider
2019_MSF_3_FWF_rider
2019_MSF_3_FWF_rider_stage_plan
2019_MSF_3_Niemoc_rider
2019_MSF_3_Rebeka_rider_dzwiek
2019_MSF_3_Rebeka_rider_swiatlo
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_dzwiek
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_stage_plan
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_swiatlo

——————————————————————————-

Wyniki przetargu pn. „Naprawa dachu na Kinoteatrze Polonez”

Dokument do pobrania

Wyniki przetargu nieograniczonego pn „Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez”

——————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert

Dokument do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4

——————————————————————————-

Ogłoszenie
o wydłużeniu terminu składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4

Przedłużenie terminu

Informacje dodatkowe do SIWZ

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa dachu na kinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4″

Poniżej dokumentacja związana z informacją:

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia jest wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną i cateringową w budynku Kinoteatru Polonez w Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4 oraz wyłonienie Operatora tej działalności. 

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2018

Przedmiot zamówienia jest wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną i cateringową w budynku Kinoteatru Polonez w Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4 oraz wyłonienie Operatora tej działalności. 

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem.

Termin wykonania zamówienia:
Termin przedstawienia koncepcji aranżacji kawiarni i złożenia Oferty do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 12.00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

 

——————————————————————————-

 

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa cateringowa imprezy XXIII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Kinoteatrze „Polonez”, ul. Wita Stwosza 2/4, w dniu 25 listopada 2017 roku.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa cateringowa imprezy Skierniewicki Dzień Seniora, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Kinoteatrze „Polonez”, ul. Wita Stwosza 2/4, w dniu 16 listopada 2017 roku.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Protokół wyboru dostawcy

Przedmiot zamówienia: Dostawa nadajnika radiowego FM dla Radia RSC z dnia 04.07.2017 r.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU DOSTAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa nadajnika radiowego FM zgodnie ze specyfikacją z poniższego załącznika:

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE 04.07.2017

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od podpisania umowy.

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33 (sekretariat), 96-100 Skierniewice do dnia 17.07.2017r. do godz. 12.00.

Pozostałe dokumenty:

——————————————————————————-

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania o cenę

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.02.2017

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 22.02.2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz projektu wykonawczego aranżacji wnętrz Kinoteatru Polonez w Skierniewicach

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy następujących pomieszczeń:

 • hol wejściowy
 • kasy
 • hol główny na parterze
 • korytarze: parter, I piętro
 • hol na I piętrze

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem i dokumenty dla oferentów.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2017 do godziny 12:00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja sprzętu dla Radia RSC.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa sprzętu będącego wyposażeniem reżyserki emisyjnej, studia emisyjnego, studio nagraniowego oraz wyposażenia towarzyszącego Radia RSC w Skierniewicach.

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem i dokumenty dla oferentów.

Termin odpowiedzi na zapytanie: 8 listopada 2016, godz. 12:00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

 

WYNIKI: