Pracownia Działań Twórczych „Plama”

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice
Sala 011 (Pracownia Plastyczna Plama)

Ceny

Zajęcia w trybie stacjonarnym i w plenerze.

Uczymy technik malarskich, rysunkowych oraz wybranych technik grafiki warsztatowej.

Tematyka zajęć związana jest z poznawaniem i doskonaleniem technik plastycznych; malarskich (akwarela, akryl, tempera, plakatówka, kredki ołówkowe, tłuste pastele, suche pastele), technik rysunkowych (sepia, węgiel, ołówek), wybranych technik graficznych (linoryt, serigrafia, monotypia), oraz z zakresu street art, tkaniny artystycznej i batiku.

Program i tematy zajęć dobierane są w sposób indywidualny dla poszczególnych grup w zależności od poziomu umiejętności a zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze

Serdecznie zapraszam,

Instruktor plastyki Anna Pokora

Poniżej film instruktażowy do wykonywania opłat przez strefazajec.pl:

Ceny

45 zł (słownie: czterdzieści złotych) miesięcznie za 1 osobę/dziecko.

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby/dziecka z rodziny w zajęciach konkretnego warsztatu lub pracowni odpłatność wynosi odpowiednio 45 zł miesięcznie za pierwszą osobę/dziecko i 22,50 zł miesięcznie za drugą i każdą kolejną osobę/dziecko.
Instruktorka
Anna Pokora

Anna Pokora

Instruktor plastyki

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2005 roku w Pracowni Tkaniny Drukowanej prof. Krystyny  Jaguczańskiej-Śliwińskiej. Od 1993 r. uprawia samodzielną działalność artystyczną w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki projektowej, wydawniczej oraz tkaniny drukowanej. Dorobkiem artystycznym jest kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych z dziedziny malarstwa i tkaniny artystycznej. Od dziesięciu lat w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.