Akademia Twórczości

Akademia Twórczości
96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 2
Godz. otwarcia: wtorek-sobota 10.00 - 18.00
tel.: 46 833 70 93

Zabytkowy budynek Willi Kozłowskich, w którym mieści się Akademia Twórczości, został zaadaptowany przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013. Głównym celem działań Akademii jest kształtowanie rozwoju kulturalnej tożsamości regionalnej oraz promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego w regionie skierniewickim, łowickim i rawskim. W ramach projektu „Remont i adaptacja zabytkowego budynku willi Kozłowskich pod potrzeby jednostek kultury działających na terenie miasta Skierniewice” utworzone zostało Centrum Warsztatowe z pracownią plastyczną, pracownią rękodzieła artystycznego i grafiki komputerowej jako miejsce organizacji warsztatów i spotkań propagujących twórczość regionalną, rękodzieło i sztukę ludową oraz tzw. „ginące” zawody. Ponadto powstało Centrum Sztuk Wizualnych z 3 regionalnymi galeriami sztuki, oraz zapleczem technicznym pozwalającym na organizację kameralnych koncertów plenerowych. W Willi Kozłowskich znajduje się również Punkt Informacji Kulturalnej, w którym są gromadzone informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych z regionu. Punkt wyposażony jest w Infokiosk i świetlną tablicę LED za pośrednictwem których publikowane są aktualności kulturalne. Ponadto w AT skorzystać można z Biblioteki Regionaliów w skład której wchodzą publikacje z regionu. Gromadzone i opracowane informacje biograficzne o twórcach z regionu dostępne są w formie elektronicznej i w siedzibie Akademii.

Godziny otwarcia:
wtorek-sobota
10.00-18.00

szef jednostki
Małgorzata Lipska-Szpunar

Małgorzata Lipska-Szpunar

Kierownik Akademii Twórczości

numer telefonu: 46 833 70 93

Miejsca kultury CKiS

Wszystkie instytucje i placówki podlegające pod CKiS