O nas

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
ul. Reymonta 33
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 24 12

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (dawniej: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Skierniewicach) od 1982 roku jest instytucją samorządową upowszechniania kultury prowadzoną przez Miasto Skierniewice, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 2, prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Skierniewice. Siedzibą i terenem działalności jest miasto Skierniewice.

Ośrodek prowadzi działalność w następujących placówkach:

  1. Kino „Polonez”
  2. Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
  3. Radio RSC
  4. Klub Konstancja

Obecnie CKiS przechodzi intensywne zmiany mające na celu usprawnienie działań placówki oraz rozwój promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.

Struktura organizacyjna CKIS

Miejsca kultury CKiS

Wszystkie instytucje i placówki podlegające pod CKiS