DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, sala koncertowa
ul. Reymonta 33
96-100 Skierniewice

Opis

Motto:

„Siła kina wynika często ze słabości świata. O tej słabości powstają najpiękniejsze filmy”

Lech Kuropieska

Najpierw o tradycji ruchu klubowego

Terminu „klub filmowy” pierwsi utworzyli Germaine Dullac i Ricciotto Canudo. Był to rok 1927. Wtedy to zrodziły się pierwsze próby estetyki kina, zaczynali się nim interesować poeci, malarze, krytycy- tworzyła się awangarda filmowa. Takie właśnie zadanie stawiał sobie „klub filmowy” pp. Canudo i Dullac. Natomiast zalążkiem Dyskusyjnego Klubu Filmowego w naszym pojęciu stała się dopiero Filmowa Wolna Trybuna założona w 1924 roku przez Charlesa Legera. Jak wynika, niewielu lat trzeba było, żeby powiedziane przez Andre Bazina „kina należy się uczyć jak mowy”- zaczęto stosować również w odniesieniu do widza.

Pierwszym masowym klubem stał się „Klub Przyjaciół Spartakusa” w 1928 roku. Na projekcjach w tym klubie bywała po kilka tysięcy osób. We Francji tez utworzono pierwsza federację klubów, natomiast w 1947 roku z inicjatywy wybitnych działaczy filmowych powstała Międzynarodowa Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych- FICC, która działa do dzisiaj.

W Polsce dyskusyjne kluby filmowe organizowano żywiołowo i samorzutnie na fali październikowych przemian na przełomie 1955-56 roku. Jeszcze przed zjazdem Konstytucyjnym, który odbył się w maju 1956 roku- powstał wtedy ponad 30 klubów. Do dziś przetrwało z nich kilka, np. DKF „Żak” w Gdańsku.

Obecnie (stan na 2015 r.) działa 142 stałych klubów filmowych zrzeszonych w ramach Polskiej Federacji DKF, w tym także DKF „Eroica” w Skierniewicach.

Jak to się zaczęło?

 14.03.1978 r. godz. 17:00 pierwsza projekcja Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach, którego dyrektorem był Kazimierz Włochacz, a obowiązki nad organizacją i programowaniem DKF powierzył Krystynie Piotrowicz, która prowadzi klub do dzisiaj (w latach 2003-2006 była członkiem Zarządu Polskiej Federacji DKF).

Ta pierwsza projekcja odbyła się w kino-teatrze „Polonez” (wtedy właścicielem obiektu był OPRF w Łodzi). Film „Macunaima” prod. brazylijskiej .zgromadził 142 osoby. Gośćmi honorowymi byli m.in. Ewa Miller- kier. Działu Kultury Filmowej Łódzkiego Domu Kultury i dr Janusz Bujacz- pierwszy prelegent DKF „Eroica”

– 22 marca 1978 r. pierwsze zebranie klubowe: powołano radę w skład której weszli: Jerzy Kulesza- przewodniczący, sekretarz-Krystyna Piotrowicz, członkowie: Wojciech Gaś (ówczesny kierownik kina „Polonez”), Kazimierz Borzęcki, Andrzej Słodki, Marek Wójt; uchwalono regulamin, ustalono założenia organizacyjno- programowe. Do tej pory wyświetlono w ramach DKF „Eroica” kilka tysięcy tytułów, w tym kinematografii zupełnie nieznanej w Polsce, np. z Tadżygistanu.

Oprócz stałych wtorkowych spotkań klubowych wciąż odbywają się także kilka razy w roku okolicznościowe przeglądy tematyczne na przeróżne tematy, spotkania autorskie itp. Dotyczy to filmów fabularnych, dokumentalnych, kina niezależnego itp. wypożyczanych z różnych źródeł w tym z Filmoteki Narodowej, ambasad, Instytutów Kultury, Telewizji Polskiej itd. W ramach klubu organizowane są spotkania z twórcami filmowymi, zapraszani są wybitni prelegenci. DKF zorganizował także okolicznościowe wystawy, m.in. z okazji 100- lecia kina wystawę wypożyczoną z PISF.

Cykliczne imprezy filmowe w DKF „Eroica” to:

– Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” – 8 edycji

– Przegląd Kina Europejskiego „Ostatnie Granice”- 10 edycji

– Mały Festiwal Filmów Polskich „Tosiek”- 3 edycje

– Weekend z Festiwalem Planete+ DOC – 11edycji

a w przygotowaniu I Skierniewicki Plener Filmowy od 2015 r.

Oprócz cyklicznych imprez odbywają się okolicznościowe imprezy filmowe, np. w 2001 Ogólnopolskie Seminarium Filmowe pod nazwą „Kino początków” z udziałem znakomitych gości, m.in. Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Krauze połączonego z wystawą plakatów i wydaniem folderu i tomiku wierszy o filmach „Niewinni Kaznodzieje”.DKF „Eroica” wydał także okolicznościowy tom z okazji swojego 30- lecia oraz książkę „Ludzie, ja Polak! Ze Skierniewic!” z okazji 550-lecia miasta Skierniewice poświęconą filmowcom ze Skierniewic. Wszystkie wydawnictwa zostały zrealizowane wg pomysłu Krystyny Piotrowicz , pod redakcja Darka Foksa. Klub cieszy się w naszym środowisku dużą popularnością, o czym świadczy statystyka: 3-4 tysiące osób rocznie.

Koordynator
Agnieszka Skoczek

Agnieszka Skoczek

Koordynator