Do pobrania

Regulamin warsztatów wakacyjnych: Kliknij i pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika warsztatów wakacyjnych: Kliknij i pobierz

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezach plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce KLIKNIJ I POBIERZ

Procedura zachowania w trakcie epidemii COVID-19 KLIKNIJ I POBIERZ

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące udziału dziecka w zajęciach artystycznych prowadzonych w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach KLIKNIJ I POBIERZ

Regulamin organizacji zajęć artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 KLIKNIJ I POBIERZ

Regulamin sprzedaży w portalu cekis.pl: KLIKNIJ I POBIERZ

Regulamin zajęć artystycznych: Kliknij i pobierz

Deklaracja wyboru zajęć kulturalnych (dotyczy osób posiadających Skierniewicką Kartę Rodzina PLUS lub kartę osoby niepełnosprawnej): Kliknij i pobierz

Karta uczestnika zajęć: Kliknij i pobierz

Klauzula informacyjna RODO: Pobierz

Regulamin Kiermaszu podczas XLII SKIERNIEWICKIEGO ŚWIĘTA KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW Karta zgłoszenia/ Regulamin kiermaszuKlauzula RODOCENNIK-NAJMU-POWIERZCHNI-SSKOIW

Instrukcja – strefa zajęć Pobierz