Lekcje regionalne dla dzieci

Akademia Twórczości
ul. Piłsudskiego 2
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 70 93

Opis zajęć

Lekcje regionalne dla dzieci ze skierniewickich szkół (klasy I-III oraz klasy IV-VI) i przedszkoli

Akademia Twórczości zaprasza dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na lekcje regionalne. Lekcje regionalne mają na celu pogłębienie tożsamości regionalnej poprzez rozbudzenie zainteresowania historią, zabytkami oraz przybliżenie znanych postaci związanych z naszym miastem a także rozwijanie postaw patriotycznych. Treści programowe  ujęte są w 3 kręgi tematyczne: poznanie symboli miasta, zabytków i jego historii, ciekawostek z nim związanych, wprowadzenie w świat kultury Skierniewic, kształtowanie nawyków  kulturalnego zachowania się i poczucia przynależności do  wspólnoty lokalnej. Czas spędzony podczas  różnorodnych działań  poznawczo-twórczych nauczy dzieci szacunku do członków lokalnej społeczności i kultywowanych tradycji. Działania skierowane są do trzech grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów, klasy I-III oraz IV-VI. Grupy przedszkolne oraz młodsze klasy zapoznają się z dziedzictwem kultury materialnej naszego miasta przy wykorzystaniu malowanek, krzyżówek, łamigłówek i kalamburów związanych z naszym miastem. Będą rozpoznawali zabytki na podstawie mapy czy komiksu: „Jabłcuś na tropie Skierniewic” z możliwością wyjścia w teren szlakiem Jabłcusia, tworzyli własne krzyżówki, uczyli się wierszy i piosenek. Dla starszych grup proponujemy następujące tematy: legendy skierniewickie, zabytki miasta, znani skierniewiczanie oraz wybrane elementy z historii miasta.

Terminy do ustalenia indywidualnie. Zapisy pod nr tel: 46 833 70 93 lub na adres e-mail: [email protected]

Poniżej film instruktażowy do wykonywania opłat przez strefazajec.pl:

 

Ceny

5 zł od osoby za godzinę zegarową
Prowadzący
Beata Więckowska

Beata Więckowska

Instruktor

Dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, doświadczony pedagog, propagatorka wśród najmłodszych skierniewiczan wiedzy na temat zabytków i ciekawostek historycznych  naszego miasta. Pomysłodawczyni książeczki - komiksu pt. „Jabłcuś na tropie zabytków Skierniewic”.  Jej zawodowe życie związane było z SP nr 4, gdzie z zaangażowaniem prowadziła różnorodne zajęcia rozwijając uzdolnienia uczniów. Inicjatorka powstania Szkolnego Klubu Małych Przyjaciół Skierniewic i corocznych Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Skierniewicach dla najmłodszych. Beata podkreśla, że lubi twórcze wyzwania, jest otwarta na nowe pomysły, ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, emocjonalnie angażuje się w podejmowane działania i z pasją dzieli się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.