Klub Konstancja

Klub Konstancja
ul. Mikołaja Kopernika 5
96-100 Skierniewice
tel.: 668120915

Klub Konstancja jest filią Centrum Kultury w Skierniewicach.
Działalność placówki opiera się na krzewieniu kultury oraz upowszechnianiu działalności artystycznej adresowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Mieszkańcy Skierniewic oraz okolicznych miejscowości mogą korzystać z oferty programowej, która uzupełnia inne formy kultury szerokiej i animacyjnej.

szef jednostki
Irena Socichowska

Irena Socichowska

Kierownik Klubu Konstancja

numer telefonu: 668 120 915

Miejsca kultury CKiS

Wszystkie instytucje i placówki podlegające pod CKiS