Kinoteatr POLONEZ

Kinoteatr POLONEZ
ul. Wita Stwosza 2/4
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 44 89

Biuro czynne w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00 (wew. 21)

KASA BILETOWA OTWARTA (wew. 23) 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, zamknięta 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

Zakup biletów online:

Krótka historia kina „Polonez”

Skierniewice. Koniec lat 60 – tych. Podupada kino „Związkowiec” a kino „Stolica” okazuje się zbyt małe na potrzeby mieszkańców. Powiatowa Rada Narodowa  uchwala  projekt budowy nowoczesnego kina. Projekt czeka na realizację aż 10 lat. Za budowę obiektu odpowiada Skierniewicki Kombinat Budowlany – SKB. Wreszcie 17 stycznia 1978 roku władze naszego miasta i województwa uroczyście otwierają kinoteatr „Polonez”. Obiekt liczy 489 miejsc, posiada atrium dla orkiestry i pełnowymiarową scenę teatralną.

Film prod. radzieckiej „Żołnierz wolności” inauguruje działalność filmową. Odbywają się tu także inne wydarzenia kulturalne: koncerty, przeglądy amatorskie, występy estradowe, zaprasza się też teatry. Ponadto od początku istnienia Kinoteatr Polonez jest stałym miejscem prób i premier Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W sprawozdaniu z 1979 roku czytamy: „Podstawową rolę w szerzeniu oświaty filmowej i rozrywkowej pełni repertuar filmowy, który kina otrzymują zgodnie z polityką repertuarową i wytycznymi Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Łodzi. Natomiast funkcję wzbogacającą pracę kina a jednocześnie uzupełniającą w szerzeniu kultury filmowej w woj. skierniewickim spełniają akcje filmowe: filmy cykliczno – historyczne, pożegnania z tytułem, kluby filmowe, kino lektur szkolnych”

W marcu 1978r. na bazie seansów studyjnych, w porozumieniu z Wojewódzkim Domem Kultury powstaje Klub Filmowy, który po dwóch latach stażu przyjmuje pełną nazwę  Dyskusyjny Klub Filmowy „Eroica” i staje się członkiem Polskiej Federacji DKF. Zrzesza ponad 100 członków posiadających karnety.

W tym samym roku w listopadzie 1978 powstaje Klub Filmu Radzieckiego przy Zarządzie Wojewódzkim  Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Organizatorzy Klubu założyli, że jego działalność poprzez prezentację najwybitniejszych osiągnięć kinematografii radzieckiej przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży idei przyjaźni między narodami Polski i ZSRR.

Od marca 1984 do grudnia 1988 r. funkcję kierownika kina „Polonez” pełni Krystyna Piotrowicz. W tym czasie  powstaje Młodzieżowy Klub Filmowy „Paluch” oraz Klub Filmowy dla dzieci „Gargamel”. Frekwencja w kinie ciągle rośnie.

W 1988 r. kinoteatr „Polonez” zostaje przekazany w użytkowanie Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Skierniewicach, potem na krótko jest przez WDK dzierżawiony. Na początku lat 90. pozostaje w rękach prywatnych. Kryzys nie trwa jednak długo, jak ma to miejsce w innych kinach w regionie w tym okresie. Pod koniec 1992 r. kino dzierżawi Miejski Ośrodek Kultury, a ówczesny dyrektor – Piotr Bigos rozpoczyna starania o reaktywację kina.

Na podstawie protokołu z dnia 21 maja 1993 roku następuje przekazanie Urzędowi Miasta Skierniewice, budynku Kina POLONEZ przy ul. W. Stwosza 2/4 łącznie z wyposażeniem, przez Instytucję Filmową Dystrybucji Filmów „Helios” z Łodzi. Obiekt  Kina  POLONEZ  zostaje tego samego dnia przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,  który  w  tym  samym  czasie  przenosi tu swoją  siedzibę z  lokalu  przy  ul. Mszczonowskiej. Wznowienie działalności kina następuje 6 sierpnia 1993 r.

W 2001 r. w Kinie POLONEZ rozpoczyna się generalny remont sali. Dla poprawy komfortu widzów wymienia się m.in. fotele, ekran, nagłośnienie.

Gdy większość regionalnych kin przechodzi kryzys, a multipleksy zyskują na popularności – „Polonez” ma się coraz lepiej i w październiku 2004 r. zostaje członkiem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

7 grudnia 2008r. zostaje otwarta sala teatralna w ramach projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej inwestycji budynek kina zostaje rozbudowany, powstaje druga sala teatralno – kinowa na 144 miejsca, zaplecze techniczne oraz foyer.

Od 2009 roku kino bierze udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Jest to największy w Polsce projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie przy współudziale kilkunastu kin i ośrodków kultury w Polsce poparty przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższy projekt jest kontynuacją edukacji filmowej prowadzonej  w latach minionych przez Małą Akademię Filmową i Międzyszkolne Spotkania Filmowe.

Prawdziwą rewolucją jest cyfryzacja dużej sali w 2010 r. Trzy lata później cyfryzacji poddano  małą salę, dzięki czemu do dziś kino POLONEZ jest niekwestionowanym liderem w regionie.

Z inicjatywy wieloletniego dyrektora MOK – u, Piotra Bigosa, nagrodzonego przez  Stowarzyszenie Kin Polskich „Złotym Biletem” za działania na rzecz rosnącej frekwencji w kinach, w 2012 roku tworzy się Regionalna Sieć Kin Cyfrowych woj. łódzkiego. To przyczynia się do prężnego rozwoju i integracji środowiska kinowego w naszym województwie.

Od marca 2014 roku w kinoteatrze POLONEZ działa Kino Dla Kobiet zainicjowane przez mieszkanki Skierniewic i okolic. Cieszy się ono niesamowitym zainteresowaniem. Frekwencyjny fenomen filmowych spotkań kobiet w pierwszy poniedziałek miesiąca jest spowodowany ciekawą ofertą filmową i licznymi atrakcjami. W ramach Kina Dla Kobiet odbywają się również spotkania z twórcami, aktorami i specjalistami zajmującymi się prawami i problemami kobiet. Od początku koordynatorem przedsięwzięcia jest Ewa Pawlik.

Skierniewickiemu  kinu Polonez od wielu lat udaje się pogodzić bogaty, premierowy repertuar kinowy, nawet do dwunastu seansów dziennie, z działaniami kulturalnymi, artystycznymi. Tu odbywają się wszystkie duże wydarzenia kulturalne, imprezy, koncerty. Dzięki temu kinoteatr POLONEZ pełni rolę kulturalnego centrum w naszym mieście. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Widzów o wysublimowanych gustach przyciąga DKF  Eroica, działający od początku istnienia kina prowadzony przez Krystynę Piotrowicz przez blisko 40 lat. Obecnie DKF prowadzi młoda filmoznawczyni Agnieszka Skoczek, która w 2016 roku reaktywuje Młodzieżowy Klub Filmowy pod nazwą Kinofeel.

Kino Polonez sprzedaje olbrzymią jak na niespełna pięćdziesięciotysięczne miasto ilość biletów. Statystycznie każdy mieszkaniec Skierniewic w ciągu roku kupuje trzy bilety do kina. Rocznie sprzedajemy więc prawie 120.000 biletów na projekcje filmowe. A uwzględniając inne imprezy (płatne, i bezpłatne) rocznie kino POLONEZ odwiedza ponad 200.000 osób, a może więcej ????

W ciągu tych czterdziestu lat działalności kina w pamięci widzów na zawsze zapisali się wieloletni pracownicy, kinooperatorzy: Wojciech Podwysocki, Andrzej Hybowski, Jerzy Milczarek i kasjerka – Marianna Zielińska.

Miejski Ośrodek Kultury połączony wcześniej z Młodzieżowym Centrum Kultury w 2015 roku zmienia nazwę na Centrum Kultury i Sztuki. Dziś działamy jako CKiS – kinoteatr POLONEZ.

szef jednostki
Piotr Bigos

Piotr Bigos

Kierownik Kinoteatru Polonez

numer telefonu: 601 323 285

Miejsca kultury CKiS

Wszystkie instytucje i placówki podlegające pod CKiS