Zespół folkrorystyczny „USTRONIE”

Świetlica
ul. Wańkowicza 5
96-100 Skierniewice
tel.: +48 693 843 109

Opis

„Wszystko przemija tak chce przeznaczenie a tylko piosenka pozostaje naszym wspomnieniem”

„Zespół Ustronie” powstał w 2007 roku przy Klubie Seniora na „Widoku”, występuje pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach. Liczy 20 osób + 4 osoby kapeli.

Pomysłodawcą, założycielem, choreografem i duszą tego zespołu jest Elżbieta Rusiecka Kucharska (mail: [email protected]), kierownikiem kapeli Jan Wołowiec – skrzypce,  na bębenku Zenon Bulicz, na akordeonie Jacek Kania.

Ambicją zespołu jest przekazywanie społeczeństwu folkloru ziemi skierniewickiej. Inspiracją repertuaru pieśni i tańca są okoliczne gminy i wsie. Stroje ludowe są z regionu łowickiego. Zespół ma bogaty dorobek artystyczny. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu. Występuje na imprezach folklorystycznych i przeglądach.  W swoim repertuarze zespół posiada piosenki dożynkowe biesiadne, ludowe, patriotyczne, a także kolędy i pastorałki. Zespół wykonuje dowcipne inscenizacje z życia wsi i jej mieszkańców i jej mieszkańców.

Dorobek Artystyczny

W 2007 roku „Ustronie” zajęło I miejsce w kategorii – folklor –  w ramach XIV Wojewódzkiego Przeglądu dorobku artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach.

W 2008 roku zespół zdobywa prestiżową nagrodę GRAND-PRIX podczas VIII Festiwalu chórów kabaretów i Zespołów Seniora na ogólnopolskim Festiwalu w Warszawie.

W 2009 roku zdobył I nagrodę na przeglądzie folklorystycznym i zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Ruchu Seniora do Bydgoszczy.
W Bydgoszczy na przeglądzie ogólnopolskim w 2010r. zdobył II nagrodę.
Rok 2010 Zespół Ustronie zakończył sukcesem  -na XV Wojewódzkim przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów  w Skierniewicach organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach i zajął pierwsze miejsce.

Rok 2011   Na  X Festiwalu Chórów , Kabaretów i Zespołów Seniora w kategorii Zespoły Folklorystyczne 26.II 2011 r  Warszawa-Targówek Zespól Ustronie wyspiewał pierwsze miejsce.

Od 2-6.09.2011r Zespól Ustronie gościł  na Węgrzech w partnerskim mieście  Szentes na dwudniowym festiwalu LECZO  gdzie zajął III miejsce i puchar zwycięski.

W przeglądzie Zespołów Folklorystycznych  CZAR JESIENII w Głownie 10.09.2011 polką oberkiem i piosenką ludową wytańczyli i wyspiewali pierwsze miejsce.i puchar.

Aleksandrów Łódzki  zaprosił Zespół Ustronie  17.09.2011 r na Przegląd  Regionalnych Zespołów i Spiewaków   Folklorystycznych  SIEDLISKO gdzie zajął II miejsce

16.11.2011 Skierniewicki kabaret  Ustronie publiczność rozbawił do łez w II Przeglądzie  kabaretowym Groppa 2011 w Łowiczu zdobywając I miejsce i nagrodę rzeczowa

Na XVII Przeglądzie Wojewódzkim Artystycznym Ruchu Seniorów  w Skierniewicach zespół Ustronie zajął I miejsce i zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Seniora w Bydgoszcy wrzesień 2012 r

Podczas XI OgolnopolskiegoFestiwalu Chórów ,Kabaretów i Zespołów Seniora 28.01.2012  w Warszawie zespół zdobył stolicę wyspiewując I nagrodę i kosz słodyczy

02.06 2012  po raz pierwszy Zespól Ustronie brał udział w 22 Spotkaniach Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniora w Łodzi i spiewem oraz tańcem zdobył Grand Prix

02.09. 2012  r  Regionalny Turniej Sołectw  w Szadku     zajęcie I miejsca

15.09.2012 r  XV Ogólnopolski Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów  w Bydgoszczy  Zespół USTRONIE zajął I miejsce

01.12.2012 r  XVIII .Wojewódzki Przegląd  Artystycznego Ruchu Seniorów  w Skierniewicach   I miejsce

3.02.2013 r XII Festiwal chórów,kabaretów i zespołów w Warszawie  gdzie zdobyliśmy I miejsce

10.04.2013 Przegląd Artystyczny Seniorów w Koluszkach – II miejsce Gawędziarka Zespołu Teresa John

8.06.2013 r XVIII Spotkanie Zespołów Artystycznych Seniora  Łódż – I miejsce kategoria Zespół

8.06.2013 r XVIII Spotkanie Zespołów Artystycznych Seniora  Łódż – I miejsce solista zespołu Włodzimierz Gala

30.XI 2013 r  Przegląd XIX Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach – I miejsce  kategoria Zespół

12.04.2014 r Przegląd Artystyczny zespołów Seniora w Koluszkach – I miejsce w kategorii  Kabaret

12.04.2014 r Przegląd Artystyczny zespołów Seniora w Koluszkach – wyróżnienie solista zespołu Włodzimierz Gala
29.11.2014r  XX Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów  w Skierniewicach  I miejsce w kategorii Zespół folklorystyczny

29.11.2014r XX Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Gawędziarstwo  Teresa John

29.11.2014r  XX Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach nagroda główna w kategorii Rękodzieło

28.11.2015r  XXI Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów  w Skierniewicach  I miejsce w kategorii Zespół folklorystyczny

28.11.2015r XXI Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Gawędziarstwo  Teresa John

28.11.2015r  XXI Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach nagroda główna w kategorii Rękodzieło

28.11.2015 r XXI Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach nagroda  II główna w kategorii  Kronika

26.11.2016 r XXII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Zespoły folklorystyczne

26.11.2016 r XXII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach II miejsce w kategorii Gawędziarstwo  Teresa John

19.01.2017  II miejsce na Drugim Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w edycji kolędy i pastorałki organizowanym przez Łódzki Dom Kultury

25.11.2017 r XXIII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Zespoły folklorystyczne

25.11.2017 r XXIII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Gawędziarstwo Teresa John

24.11.2018 r XXIV Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Zespoły folklorystyczne

24.11.2018 r XXIV Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach I miejsce w kategorii Gawędziarstwo Teresa John

24.11.2018 r XXIV Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach wyróżnienie w kategorii Rękodzieło

Motto zespołu to:

Leć w górę piosenko jak wiatr i spadaj jak burza – jak w maju ulewa po której odmładza się świat.

„Człowiek jest wielki nie przez to kim jest nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

J.P. II

Kierownik zespołu
Elżbieta Rusiecka - Kucharska

Elżbieta Rusiecka - Kucharska

Kierownik zespołu

numer telefonu: 693 843 109

"A my tak śpiewamy,

na nic nie zważamy,

może w naszym mieście,

folklor podtrzymamy.

Ludowe granie i to śpiewanie,

to serce raduje, jak se zaśpiewam,

jak se zanucę, to młodo się czuję..."