Klub seniora „Zacisze”

Klub Konstancja
ul. Kopernika 5
96-100 Skierniewice

Opis

Między Łodzią i Warszawą leży miasto Skierniewice,

Zwykli ludzie tu mieszkają, zwykłe domy i ulice.

Lecz jest jedno w naszym mieście, co wyróżnia nas wśród wielu (…)

Chcecie wierzcie lub nie wierzcie, lecz to prawda, przyjacielu.

Otóż mamy Klub Seniora tu ZACISZEM nazywany.

O nim właśnie mówić pora, bo rocznicę wielką mamy,

Trzydzieści dziewięć lat istnieje, czy ktoś widział coś takiego.

W Klubie co tydzień na spotkaniach, wciąż nowy temat się wyłania.

Każdy ciekawy, każdy „z głową”, aż pozazdrościć nam go mogą.

To wieczorek tańcujący, mamy też wycieczki, imieniny,

Mamy różnych gości.  Są przedstawienia, jest muzyka, przyjemnie jest tu się spotykać

Od 39 lat tak się dzieje. I czy ktoś płacze, czy się śmieje,

Zawsze oparcie znajdzie w Klubie, tu się po prostu ludzie lubią!

Dlatego w piękną tę rocznicę aż chce się wyjść na gdzieś ulicę

I wołać głośno na cały świat:

ZACISZE , żyj nam 100 lat!

39-lecie Klubu Zacisze

Wszystko ma swój początek. Istnienie Klubu rozpoczęło niepozorne spotkanie w dniu 11 października 1978 r. działaczy Komitetu Obwodowego nr 4 w Skierniewicach z przedstawicielami Zakładów Transformatorów Radiowych ZATRA. Ze strony Komitetu Obwodowego byli Edward Szustakowski, Elżbieta Rodziewicz i Emilia Kruszyńska, zakład reprezentowali Tadeusz Bukowski (Z-ca dyr. ds. pracowniczych) i Teresa Rojkiewicz. Nikt nie przypuszczał, że tworzą tak trwałe dzieło, które przetrwa ponad 39 lat. Kierownictwo Zatry  udostępniło pomieszczenia zakładowego Klubu „Relax”, który mieścił się przy Mszczonowskiej 40. Na początek do Klubu zapisało się 81 osób z różnymi uzdolnieniami. W wyniku konkursu Klubowi nadano nazwę ZACISZE, która przetrwała do dziś. Przemiany ustrojowe w kraju spowodowały, że zmienił się  patron  Klubu Seniora Zacisze i nowym zostaje Miejski Ośrodek Kultury.  W 1988 r. Klub zmienił swoją siedzibę i przeniósł się do pomieszczeń Klubu Konstancja przy ul. Kopernika 5.

Pierwszą przewodniczącą klubu została Elżbieta Rodziewicz i do 1984 r. prowadziła klub.

W latach 1984-1988 przewodniczącą była Maria Michałowska,

1988-1990 r. kierował Klubem Edmund Wiernicki,

Przez następne 17 lat do 2008 r. Klub prowadziła Emilia Kruszyńska,

W 2009 r.zostaje przewodniczącą Elżbieta Nowak i pełni tę funkcję do dziś.

W okresie swojego istnienie było wiele form działalności: zespół wokalno-instrumentalny, zespół małych form teatralnych, zespół recytatorski, grupa teatralna i zespół rękodzieła.

Od 2009 r. w zmienionym składzie zespołu przygotowujemy wiele programów okolicznościowych. Na przeglądach dorobku zespołów seniora nasz Klub prezentował piosenkę lwowską, cygańską.

W 2011 r. powstała grupa teatralna, która wystawia spektakle teatralne lub kabaretowe. Pierwszym spektaklem były „Jazz Cafe Bar” na podstawie utworu „Wdowy” Sławomira Mrożka.

W 2012 r. spektakl „Sprawa Trio Trombini” wg Juliana Tuwima,

A w 2013 r. „Polowanie” wg tekstów Izabelli Worony.

2014 r. nowy spektakl:” Czas goni nas” tekst Renaty Libera,

2015 r. powstał spektakl kabaretowy: „ W poczekalni do lekarza” tekst  Lucyny Bilskiej,  m również program kabaretowy.

A w 2016 r. Lucyna Bilska napisała „Grunt to rodzinka” – kabaret

Dyplomy i wyróżnienia za udział w przeglądach seniorów.

Za spektakl „Jazz Cafe Bar” otrzymaliśmy w Skierniewicach na przeglądzie II miejsce, w Sieradzu – II miejsce, w Warszawie na Targówku – III, a na Ogólnopolskim przeglądzie w Bydgoszczy wyróżnienie

.Za spektakl „ W poczekalni do lekarza „ na przeglądzie w Skierniewicach – I miejsce, w Bałuckim Ośrodku Kultury – II miejsce.

.Za spektakl „ Grunt to rodzinka” w Skierniewicach – II miejsce, w Sieradzu – II miejsce, a w Łęczycy otrzymaliśmy- nagrodę główną Burmistrza Łęczycy.

Członkowie zespołu wokalnego i teatralnego noszą nazwę „BABKI Z RODZYNKAMI”

Teresa Bakalarska,

Lucyna Bilska,

Teresa Borzykowska,

Krystyna Kubacka,

Janina Łysoniewska

Elżbieta Nowak,

Stanisława Wójt,

Zespół instrumentalny:

Leszek Kubacki – saksofon,

Edward Michalski – pianino i gitara,

Andrzej Starus – kontrabas,

Tadeusz Śledź- instrumenty perkusyjne,

Janusz Zielińsk – gitara basowa

Głównym celem Klubu jest integracja, wspólne spotkania, śpiew, zabawa. Spotkania oparte są na różnego rodzaju wydarzeniach okolicznościowych np. Święto Babci i Dziadka, Święto Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Mikołajki…. Andrzejki, bale karnawałowe, bale ostatkowe– przebierańcy. Bale i zabawy w ciągu roku cieszą się ogromnym powodzeniem, ponieważ bawimy się przy muzyce na żywo. Do tańca przygrywa klubowy zespół instrumentalny. Na zakończenie sezonu przed wakacjami organizowany jest biwak najczęściej w Budach Grabskich lub w Rogowie. Pieczemy kiełbaski, przeprowadzamy konkursy sprawnościowe (oczywiście w miarę możliwości) i wspólne pląsy.

Organizowane są również uroczystości patriotyczne np. Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3-Maja, czy kolejna rocznica pontyfikatu naszego papieża Jana Pawła II. Szczególnymi uroczystościami, pełnymi wzruszeń i podniosłego nastroju jest Wigilia czy „Klubowe Jajko”. Zapraszamy parlamentarzystów, władze miasta, naszego kapelana ks. Grzegorza Gołębia, zaprzyjaźnione kluby seniora, przyjaciół, sponsorów. Wspólnie śpiewamy okolicznościowe pieśni i składamy sobie szczere życzenia.

Największą popularnością cieszą się wycieczki turystyczne, wyjazdy do teatru, pielgrzymki oraz wczasy nad morzem. W ciągu ostatnich 5 lat zwiedziliśmy wiele zakątków naszego kraju. Byliśmy na wycieczce szlakiem piastowskim Gniezno i okolice. Zwiedzaliśmy Frombork, Elbląg, płynęliśmy Kanałami Elbląg- Buczyniec, zwiedzaliśmy Sandomierz, Baranowów, Ujazd, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Zakopane, Kudowę i Adrszpach (Czechy), w kotlinie Jeleniogórskiem z wypadem do Niemiec, zwiedzaliśmy twierdzę Koninstein oraz park Narodowy Szwajcarii Saskiej – rezerwat w Bastei. ……Byliśmy w Łęczycy i Uniejowie, gdzie Skierniewicom nadano prawa miejskie. Rozkoszowaliśmy się kąpielami w miejscowych termach. Byliśmy na pielgrzymkach: w Częstochowie, Licheniu, Strzelnie, Niepokalanowie, Kałkowie Godowie oraz w Sanktuarium w Świętym Krzyżu.

Wczasy nad morzem to w okresie letnim dodatkowa porcja zdrowia i przyjemności. Spacery, plażowanie, wspólne ogniska i inne dodatkowe atrakcje poprawiają nasze samopoczucie. W ciągu ostatnich 9 lat byliśmy na turnusach w Ustroniu Morskim, Dżwirzynie, Jastrzębiej Górze, Darłówku,i w Dąbkach, Mrzeżynie.

Na pierwszy turnus pojechało 18 osób, natomiast kolejne wyjazdy to już 100 osób.

Przy Klubie jest grupa osób, które prezentują swoje umiejętności artystyczne tzw .rękodzieło, a podczas przeglądów ruchu seniorów wystawiają swoje prace.  Wyróżnienia i nagrody za rękodzieło: Stanisława Kołodziejek – malarstwo, Irena Gajewska – haft krzyżykowy, Teresa Maszkiewicz – wycinanka i fotografia, Elżbieta Nowak – haft i koronkarstwo, Teresa Meszka – haft krzyżykowy i decupage.

W ciągu 39 lat działalności członkowie klubu przeżywali wiele radości i satysfakcji podczas różnych spotkań, zabaw, wycieczek, wspólnych wyjazdów. To wszystko wpływa na dobre relacje i pozwala uniknąć osamotnienia i wykluczenia społecznego.

Wszystko to jest udokumentowane w naszych kronikach, które prowadzi  kronikarz klubowy-Teresa Maszkiewicz.

Spotkania klubowe odbywają się w Klubie KONSTANCJA przy ul. Kopernika 5 w każdy wtorek od godziny 16oo.

Elżbieta Nowak

Elżbieta Nowak

Przewodniczaca klubu

numer telefonu: 503 771 421