Zespół piosenki dziecięcej „Tęcza”

Klub Konstancja
ul. Mikołaja Kopernika 5
96-100 Skierniewice
tel.: 668 120 915

Opis

Zapraszamy dzieci, które lubią muzykę, piosenkę i śpiew, na zajęciach mogą szlifować swoje zdolności muzyczne.

Śpiewamy i tańczymy do wybranych piosenek, bawimy się przy muzyce, poznajemy elementy rytmiki i ruch sceniczny. Można nas zobaczyć na wielu koncertach, festiwalach, przeglądach piosenki i imprezach kulturalnych.

Ceny

40 zł (słownie: czterdzieści złotych) miesięcznie za 1 osobę/dziecko.

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby/dziecka z rodziny w zajęciach konkretnego warsztatu lub pracowni odpłatność wynosi odpowiednio 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) miesięcznie za pierwszą osobę/dziecko i 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie za drugą i każdą kolejną osobę/dziecko.

OPŁAT za zajęcia prosimy dokonywać w kasie w budynku CKiS przy ul. Reymonta 33, pierwsze piętro.
lub przelewem na konto:
87 1020 3352 0000 1202 0201 0395
W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, nazwisko instruktora i miesiąc za który płacimy.
Np.: Ania Kowalska, Zajęcia wokalne dla dzieci, instruktor Aneta Figiel, za miesiąc marzec.
Instruktorka
Irena Socichowska

Irena Socichowska

nauczyciel muzyki

numer telefonu: 668 120 915
Sprawuje opiekę merytoryczną w klubie ''Konstancja''. Prowadzi zajęcia w Zespole Piosenki''Tęcza'', w grupie ''Rytmika'', oraz indywidualne zajęcia wokalne.Przygotowuję dzieci i młodzież do udziału w Regionalnych,Ogólnopolskich Konkursach i Festiwalach Piosenki.
Jest współorganizatorem Eliminacji Regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu ''Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka''.
Jako juror i trener wokalny wielokrotnie zapraszana do udziału w konkursach i festiwalach piosenki.