Małe Granty Kultury – II. spotkanie informacyjne.

Plakat

7 marca

poniedziałek 7 marca 2016 o 18:00

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Sala 104

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny

opis wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:
7 marca 2016r. | godz. 18:00 | CKiS ul. Reymonta 33 | sala 104

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do udziału w I edycji konkursu „Małe Granty Kultury”.

Celem konkursu jest nawiązanie współpracy oraz budowa relacji partnerskich i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury.

W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty do kwoty 4 000 zł.

Nabór wniosków do konkursu: 15 lutego – 11 marca

Formularz wniosku i Regulamin konkursu dostępne są na stronie http://cekis.pl/aktualno%C5%9Bci/male-granty-kultury/