Małe Granty Kultury.

Otrzymaj nawet do 4 000 zł dofinansowania na projekt z dziedziny kultury!

Zapraszamy na II. spotkanie informacyjne:

http://cekis.pl/wydarzenia/male-granty-kultury-spotkanie-informacyjne/

 

Nabór wniosków do konkursu: 15 lutego – 11 marca

Formularz wniosku i Regulamin konkursu:

CKiS_2016_Male_Granty_Kultury_regulamin_

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do udziału w I edycji konkursu „Małe Granty Kultury”.Celem konkursu jest nawiązanie współpracy oraz budowa relacji partnerskich i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury.W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty do kwoty 4 000 zł.

 

male_granty3