Wystawa „Przestrzenie architektury – fotografia Jerzego Piwowarskiego”

Plakat

12 stycznia - 31 stycznia

czwartek 12 stycznia 2017 - wtorek 31 stycznia 2017

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości

ul. Piłsudskiego 2, Skierniewice

Wstęp wolny
RATP wernisaż wystawa

opis wydarzenia

Wystawa koncepcyjnie stanowi kontynuację prezentacji „Saluti da Venezia” (Praga 2015), której tytuł nawiązywał do lokalnych widokówek, jednak eksponowane prace były skupione na rejestrowaniu zdarzeń o walorach plastycznych. Ceniąc różnorodność fotograficznych środków wyrazu, skierowałem wtedy uwagę na fragmenty rzeczywistości, których cechy formalne stały się podstawą powstających układów kompozycyjnych. Konwencja ta kontynuowana jest i tym razem, jednak swym zasięgiem wykracza poza jedno miasto i obejmuje m.in. Londyn, Berlin, Pragę, Rzym, Warszawę, Łódź, Sopot, Malbork. Przedmiotem zainteresowania stały się formy obecnych w nich budynków i wnętrz, które powstały w różnym czasie, ale ich autorzy -dysponując określoną technologią i materiałami (od kamienia i tradycyjnej zaprawy po „high-tech”) – za każdym razem starali się zrealizować podobny cel: zorganizować fragment przestrzeni, by spełniła określoną funkcję użytkową i estetyczną. W przeszłości powstawały zgodnie z obowiązującym stylem epoki, zaś teraz są emanacją epoki stylów, w której ceni się oryginalność poszczególnych rozwiązań. Zróżnicowanie ich kształtów oraz wykończeń elewacji, które bywają np. statycznymi, związanymi z ziemią monolitami lub –poprzez użycie szkła- „wtapiają” się w niebo, sprawia, że zaproponowane w tytule „przestrzenie” architektury wykraczają poza określenie cechy fizycznej, a stają się ekwiwalentem obszaru oraz możliwości wyobraźni jej twórców.

Na wystawie zobaczyć można fotografie (kolejne „widokówki”) przedstawiające obiekty powstałe w różnym czasie: od zamku krzyżackiego w Malborku, po współczesne budynki-ikony, których autorami są m.in. Richard Rogers (Lloyd’s Market Assotiation /Londyn, 1986/), Helmut Jahn (Sony Center /Berlin, 2000/), Norman Foster (przebudowa Bundestagu /Berlin, 1999/), Zaha Habib (MAXXI, Narodowe Muzeum Sztuki XXI w. /Rzym, 2009/), Frank Gehry („Tańczące domy” vel „Ginger i Fred” /Praga, 1995)/, Rainer MahlamäkiIlmari Lahdelma (Muzeum Historii Żydów w Polsce POLIN /Warszawa, 2013/), Stefan Kuryłowicz (Hotel Double Tree by Hilton /Łódź, 2013/), czy Daniel Libeskind („Żagiel Libeskinda”, wieżowiec mieszkalny /Warszawa, 2013/).

Jerzy Piwowarski (ur. 1959 r. w Skierniewicach) – absolwent (1984 r.) kierunku „Wychowanie plastyczne” w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie, gdzie po ukończeniu studiów został zatrudniony w Pracowni Fotografii. W 1994 r. obronił w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pracę doktorską z zakresu historii polskiej fotografii artystycznej w okresie międzywojennym, natomiast w 2005 r. sfinalizował przewód habilitacyjny z fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Aktualnie zatrudniony jest na macierzystej uczelni na stanowisku profesora uczelnianego. W zakresie dydaktyki głównie prowadzi zajęcia z fotografii, m.in. pracownię specjalizacyjną na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.

Równolegle zajmuje się badaniami dotyczącymi historii polskiej fotografii artystycznej, czego efektem są publikacje (artykuły i książki), a także twórczością w zakresie fotografii. Dotychczas uczestniczył w ok. 100 wystawach zbiorowych (krajowych i międzynarodowych), gdzie jego prace uzyskały 10 nagród (w tym 7 podczas konkursów międzynarodowych). Zrealizował także 17 ekspozycji indywidualnych m.in. w Pradze (2002, 2015) i Kłajpedzie (2004).