Szkolenie z kreatywnych i innowacyjnych metod pracy

Plakat

22 października - 23 września

sobota 22 października 2016 - piątek 23 września 2016

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny
szkolenie

opis wydarzenia

Projekt zakłada działania, które będą przybliżać branżę edukacji z branżą kultury. W warsztatach może wziąć udział 35 osób ze środowiska nauczycieli i instytucji kultury. Oczywiście ważne są dla nas również stowarzyszenia i samodzielne osoby zaangażowane w budowanie oferty dla dzieci. Przedmiotem warsztatów jest podnoszenie kompetencji edukatorów, czyli tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia:  

Sobota

9:00 – 9:30 – Powitanie, plan działania
9:30 – 13:30 – Otwarta Przestrzeń Cyrkowa – Carnival
13:30 – 14:30 – obiad
14:30 – 18:30 – warsztaty pracy z ciałem – Teatr Chorea

Niedziela

9:00- 13:00 – Gra Światozmieniaczy i Jak stworzyć własny światozmieniający projekt – Światozmieniaczka Anna Książek
13:00 – 14:00 – obiad
14:00 – 18:00 – metodyka prowadzenia projektu – Aneta Dalbiak

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 20 października 2016.

Termin warsztatów: 22-23 października 2016 r.

Szkolenie jest nieodpłatne. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest uprzednie wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie https://koalicjekultury.ankietka.pl. https://koalicjekultury.webankieta.pl/ . Po zakończeniu ankiety należy wygenerować PDF z odpowiedziami (opcja dostępna na ostatniej stronie kwestionariusza) i załączyć go do zgłoszenia.

zaproszenie-koalicje-kultury