Podróże bliższe i dalsze: Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy

Plakat

27 kwietnia

czwartek 27 kwietnia 2017 o 18:00

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

sala kameralna

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Wstęp wolny
podróże

opis wydarzenia

Opis prezentowanego miejsca: Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych miejsc na Podlasiu jest dolina rzeki Biebrzy, która na przestrzeni minionych dekad oparła się próbom osuszenia i zagospodarowania. Znajdują się tu rozległe i całkowicie naturalne torfowiska niskie z fragmentami torfowisk wysokich, które uważa się za największe w Polsce oraz jedne z największych w Europie. Dolina Biebrzy, a zwłaszcza jej Basen Dolny to unikatowa w skali kontynentu ostoja ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Spośród występujących tu prawie 280 gatunków większość odbywa lęgi, przy czym część to ptaki bardzo rzadkie, a nawet zagrożone wyginięciem. Tutejsze bagna to także ostoja najliczniejszej w Polsce populacji łosia. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze doliny w 1993 r. założono Biebrzański Park Narodowy, którego głównym zadaniem jest ochrona mokradeł. Jest to największy park w Polsce, gdyż zajmuje 59 223 ha powierzchni, z czego 43% stanowią słynne Biebrzańskie Bagna. Jako obszar o dużym znaczeniu w ochronie wędrownego ptactwa wodno-błotnego Dolina Biebrzy znalazła się na liście Konwencji Ramsarskiej, a także należy do europejskich sieci Natura 2000 i Econet. Ogromna wartość Biebrzańskich Bagien jest tym większa, że obecnie na świecie pozostała już tylko połowa z istniejących kiedyś mokradeł.

Kilka słów o autorze: Sebastian R. Bielak – doktor nauk technicznych, wykładowca, fotograf, autor książek, filmów, wystaw fotograficznych oraz ponad 130 artykułów i reportaży o tematyce przyrodniczej lub podróżniczej. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Z wykształcenia inżynier, z zawodu nauczyciel akademicki, ale z zamiłowania przyrodnik i podróżnik zafascynowany dziką przyrodą Dalekiej Północy. Prowadzi stronę internetową poświęconą podróżom przyrodniczym po świecie www.sebastianbielak.pl oraz kanał YouTube „Podróże bliskie Naturze”.