Muzyczne Rytmy Miasta

Plakat

31 maja

środa 31 maja 2023

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach

Szarych Szeregów 6

Zgłoszenia osobiście - Przedszkole nr 13 w Skierniewicach lub na [email protected]

opis wydarzenia

MUZYCZNE RYTMY MIASTA.

Twórczy i artystyczny przegląd piosenek o Skierniewicach im. Wiesławy Maciejak.

Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Skierniewice przyjazne dzieciom.

We współpracy z:

Stowarzyszenie Jazzowe Swing;

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach;

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skierniewicach im. Fryderyka Chopina

Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach;

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach

▶Cel konkursu:

1. Wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i zapoznanie z historią własnego miasta.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie
piękna rodzinnego miasta.

3. Kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec własnej miejscowości.

4. Stworzenie muzycznej bazy dydaktycznej dla nauczycieli z terenu miasta.

5. Integracja lokalnej społeczności przedszkolnej.

6. Rozwijanie zdolności muzycznych i artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

7. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez zaangażowanie w tworzeniu tekstów piosenek.

8. Promocja Miasta Skierniewice.

9. Uhonorowanie twórczości artystycznej i złożenie hołdu zasłużonej skierniewiczance, poetce Wiesławie
Maciejak.

▶Warunki uczestnictwa:


I Wyłonienie dzieci śpiewanie piosenek.

1. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci 3 6 letnie uczęszczające do Przedszkola nr 13 w Skierniewicach
oraz uczniowie szkoły muzycznej wyłonieni do nagrania „pilotów”.

2. Przedszkole nr 13 może zgłosić od 8 do 40 uczestników, którzy zaśpiewają napisane piosenki o
Skierniewicach, których teksty zostaną wybrane przez Stowarzyszenie Jazzowe Swing i Stowarzyszenie
Skierniewice przyjazne dzieciom. Dzieci wybierają nauczyciele przedszkola.

3. Wybrani przez przedszkole uczestnicy zaśpiewają piosenki do akompaniamentów skomponowanych przez
Stowarzyszenie Jazzowe Swing. Przedszkolaków będą wspierać w śpiewie uczniowie ze szkoły muzycznej.

4. Uczestnicy z Przedszkola nr 13 zobowiązani są zgłosić dzieci do 31.05.2023 r. i dostarczyć niezbędne
dokumenty do organizatorów.

5. Uczestnicy z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skierniewicach im. Fryderyka Chopina oraz
Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach zostają wybrani do przeglądu przez Dyrektora
szkoły do nagarnia „ pilotów”, które mają posłużyć do nauki piosenek dzieciom z przedszkola. Uczniowie
szkoły muzycznej będą także wspierać dzieci swoimi głosami podczas nagrania w studio CKIS.

6. Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skierniewicach im. Fryderyka Chopina oraz Samorządowej
Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach może zgłosić 4 uczestników do przeglądu.

7. Organizatorzy w porozumieniu z muzykami ze Stowarzyszenia Jazzowego Swing ustalają podział głosów
podczas nagrania płyty.

8. Uczestnicy dostarczają podpisane dokumenty załączniki do niniejszego regulaminu w oryginale do
Przedszkola nr 13 w Skierniewicach ul. Szarych Szeregów 6 do Doroty Remiszewskiej lub Sylwii Gosik.

* uczestnicy z przedszkola:

kartę zgłoszonego uczestnika załącznik nr 1a;

zgodę rodziców/opiekunów prawnych na rejestrowanie, przetwarzanie, umieszczanie głosu oraz wizerunku
dziecka na potrzeby przeglądu muzycznego załącznik nr 2;

klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowym załącznik nr 2a;

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora przeglądu muzycznego
załącznik nr 3b;

* uczestnicy ze szkoły muzycznej:

kartę zgłoszenia dziecka do przeglądu nagranie pilotów i płyty z muzykami ze Stowarzyszenia jazzowego
Swing załącznik nr 1b;

zgodę rodziców/opiekunów prawnych na rejestrowanie, przetwarzanie, umieszczanie głosu oraz wizerunku
dziecka na potrzeby przeglądu muzycznego załącznik nr 2;

klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowym załącznik nr 2a;

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora przeglądu muzycznego
załącznik nr 3b;

II współpraca z Przedszkolem nr 13 i Szkołą Muzyczną w Skierniewicach

1. Przedszkole i szkoła zobowiązane jest wyznaczyć koordynatorów przeglądu, którzy będą kontaktować się
i współdziałać z organizatorami.

Zadaniem koordynatora jest:

dostarczenie do organizatorów wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników regulaminu, tekstu
piosenki i zgody autorów tekstu oraz zgody dzieci wyznaczonych do śpiewania;

zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola plakatu informującego o udziale w wydarzeniu
„ Muzyczne Rytmy Miasta twórczy i artystyczny przegląd piosenek o Skierniewicach im. Władysławy
Maciejak” oraz wywieszenie plakatu na tablicy informacyjnej dla rodziców otrzymanego od organizatorów;

współpraca z organizatorami oraz rodzicami dzieci zgłoszonych do przeglądu;

zapoznanie dzieci zgłoszonych do przeglądu ze stworzoną przez Stowarzyszenie Jazzowe Swing muzyką do
napisanego tekstu piosenki oraz pamięciowe jej opanowanie w wyznaczonym przez organizatorów terminie;

ustalenie terminu prób i nagrania piosenki i „pilotów” w studio Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
z organizatorami przeglądu;

opieka nad dziećmi podczas nagrywania piosenki,

poinformowanie uczestników o terminie nagrania;

wypełnienie ankiety ewaluacyjnej drogą elektroniczną po zakończeniu wydarzenia;

2. Wszystkie dzieci uczestniczące w przeglądzie otrzymają pamiątkową płytę.

 

▶III Wyłonienie tekstów piosenek


1. Autorami tekstów mogą być wszyscy pełnoletni i chętni mieszkańcy Miasta Skierniewice.

2. W tworzeniu tekstu piosenki powinni wziąć udział nauczyciele i rodzice z Przedszkola nr 13 w
Skierniewicach.

3. Tekst piosenki powinien być napisany na komputerze, czytelną czcionką.

4. Tekst powinien zawierać minimum 2 zwrotki i refren. Tekst powinien być autorski, nie może być
przerobiony z istniejącego utworu i musi nawiązywać do naszego miasta. Tekst piosenki nie może być
obraźliwy.

5. Tekst powinien być dostarczony osobiście do: Przedszkola Nr 13 w Skierniewicach ul. Szarych Szeregów 6
,sala grupy Jabłuszka do Sylwii Gosik lub Doroty Remiszewskiej lub drogą email na adres Stowarzyszenia:

[email protected]

6. Do powstałego tekstu autor lub autorzy mają obowiązek dostarczyć oryginalne własnoręcznie podpisane
dokumenty:

zgłoszenie pełnoletniego autora /współautora załącznik nr 5b;

zgoda autora tekstu na rejestrowanie, przetwarzanie, umieszczanie wizerunku na potrzeby przeglądu
muzycznego załącznik nr 5;

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych złącznik nr 5a;

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora przeglądu muzycznego
załącznik nr 3a;

7. Ze wszystkich nadesłanych tekstów członkowie Stowarzyszenia Jazzowego Swing oraz członkowie
Stowarzyszenia Skierniewice przyjazne dzieciom wybiorą cztery teksty do których zostanie stworzona
muzyka. Teksty piosenek oraz imię i nazwisko autorów zostaną zamieszczone na wydanej płycie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia tekstów i nanoszenia niewielkich poprawek, które mogą
znacząco wpłynąć na powstanie muzyki.

9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy nie otrzymują także wynagrodzenia za udział
w projekcie. Projekt ma charakter społeczny.

10. Autor/ autorzy tekstu otrzymają pamiątkową płytę za udział w przeglądzie.

Do pobrania:

Regulamin Przeglądu

DG_załączniki do regulaminu Muzyczne Rytmy Miasta