Łódzkie pełne kultury – III edycja

Plakat

7 października - 20 grudnia

poniedziałek 7 października 2019 - piątek 20 grudnia 2019

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Wstęp wolny

opis wydarzenia

Projekt polega na umożliwieniu uczestnikom z oddalonych od stolicy woj. rejonów dostępu do zasobów instytucji kultury mieszczących się w Łodzi tj. Filharmonii Łódzkiej, Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi.

Łódzki Dom Kultury od wielu lat wspiera działania na rzecz edukacji i upowszechniania kultury w regionie. W latach 2017-2018 ŁDK realizował dwie edycje projektu pn. Łódzkie pełne kultury, gromadząc 900 uczestników z regionu, edukując ich pod kątem uczestnictwa w życiu artystycznym woj. łódzkiego. W ramach kolejnej, trzeciej edycji zadania współrealizatorzy przygotowali specjalnie dedykowany program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, popularyzujący instytucje kultury oraz dziedzictwo narodowe. Przeprowadzone zostaną ponadto warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury, będące poradnikiem przydatnym w realizacji edukacji kulturowej.

Warsztaty odbędą się w 10 instytucjach partnerskich z regionu, którymi są: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, Dom Kultury w Łęczycy oraz Wieruszowski Dom Kultury.

Zajęcia poprowadzą muzycy i animatorzy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Muzycznego w Łodzi oraz edukatorzy Muzeum Miasta Łodzi.

W ramach projektu uczestnicy wezmą ponadto udział w trzech wydarzeniach dodatkowych: koncercie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, spektaklu w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz zwiedzaniu Muzeum Miasta Łodzi.

Zwieńczeniem całego zadania będzie spotkanie ewaluacyjne, do udziału w którym zaproszeni zostaną partnerzy z regionu i instytucji z Łodzi. Celem spotkania będzie określenie rekomendacji do dalszej współpracy na rzecz prowadzenia edukacji kulturalnej w regionie i zwiększenie dostępności dużych instytucji kultury mieszczących się w Łodzi. Spotkanie będzie realizowane w grudniu w Łódzkim Dom Kultury.