Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

piątek 8 kwietnia 2022

W OSiR w Skierniewicach po raz kolejny odbyły się specjalnie przygotowane przez CKiS warsztaty plastyczne dla dzieci z Ukrainy. Poprowadzili je Justyna Czerwińska, Julia Bartoniewicz, Karolina Walczak i Jan Gorzkowski. Nasze warsztaty odwiedzili Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz Krzysztof Jażdżyk, Prezydent Miasta Skierniewice.

__________________

Centrum Kultury i Sztuki i Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego prowadzą zajęcia wymiennie w hali OSiR.
W organizację warsztatów dla dzieci ukraińskich włączają się wszystkie jednostki kultury ze Skierniewic.

Zdjęcia: Dariusz Dzik (dział promocji CKiS)

 

Plakat