XXXVII Mały Konkurs Recytatorski – finał powiatowy

wtorek 16 maja 2017
Plakat