Wystawa „Spacer architektoniczny z okazji Międzynarodowego Roku Szkła”

czwartek 7 lipca 2022 - środa 31 sierpnia 2022

Na ogrodzeniu Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja można już podziwiać nową wystawę „Spacer architektoniczny z okazji Międzynarodowego Roku Szkła”. Wystawa została przygotowana przez firmę Pilkington.

Wystawę można oglądać do 31 sierpnia.

Historia szkła

Wynalezienie szkła było procesem przypadkowym. Prawdopodobnie nastąpiło podczas wytapiania brązu czy też szkliwienia naczyń ceramicznych. Zarówno Egipcjanie i Asyryjczycy na długo przed naszą erą opanowali i udoskonalili wytwarzanie szkła, a sposoby przez nich wykorzystywane przetrwały do czasów nowożytnych. Szklarski fach przechodził z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna i polegał na doświadczeniu oraz biegłości pracy ręcznej. Właściwa technologia szklarska zaczęła się rozwijać dopiero na przełomie XVII-XVIII wieku, wtedy też nastąpił zdecydowany rozwój przemysłu.

Szkło, powszechnie znany i produkowany w mocno dziś rozwiniętej technologii produkt początki swej masowej produkcji zawdzięcza hutom leśnym. Ośrodki te zaczęły powstawać już w czasach rzymskich, choć dowody ich istnienia można znaleźć dopiero w późnym średniowieczu.

Produkcja szkła na ziemiach polskich ma długą, tysiącletnią tradycję. Dzięki bogactwu naturalnych surowców niezbędnych do jego produkcji mogła się rozwijać w oparciu o własne zasoby. Pierwsze wzmianki o hutach szkła funkcjonujących na ziemiach polskich dotyczą początków wieku XIV, jednak odnalezione wyroby hutnicze i pozostałości hut świadczą o rozwoju rzemiosła już w X wieku.

W tym czasie istniała huta szkła w Wolinie koło Szczecina, natomiast na okres XI – XIII wieku datuje się powstanie hut we Wrocławiu, Międzyrzeczu Wielkopolskim, Ostrówku koło Opola oraz nad jeziorem Gopło w Kruszwicy. Pod koniec XIII wieku powstała huta szkła w Poznaniu. Niedługo później – na początku wieku XIV – kolejne huty zbudowano też na Dolnym Śląsku. Wiek XV obfitował w rozwój hut w okolicach Krakowa. Do tego stopnia, że region ten stał się w krótkim czasie przodującym ośrodkiem szklarstwa w Polsce.

Rozwój technologii szklarskiej został zahamowany w czasach rozbiorów, z wyjątkiem zaboru rosyjskiego, gdzie istniał duży rynek zbytu. W XIX wieku huty szkła skupiały się głównie w miejscach wydobycia węgla brunatnego. Szkło w Polsce zaczęło rozpowszechniać się dość późno, początkowo szkło okienne stosowano głównie w kościołach, w domach miejskich dopiero w XV wieku. W XVI wieku surowiec ten był wciąż bardzo drogi i cenny, szklane naczynia wchodziły do powszechnego użytku stopniowo.

Właściwy rozwój produkcji szkła rozpoczął się w pełni dopiero po 1945 roku, kiedy zaczęto wprowadzać nowoczesne technologie i szkolić przyszłych hutników. Współcześnie wysokiej jakości szkło produkowane w Polsce jest cenionym i poszukiwanym produktem na światowych rynkach wielu gałęzi przemysłu.

Pilkington IGP

Historia firmy sięga roku 1991, kiedy powstała spółka IGP S.A. w Skierniewicach, gdzie już dwa lata później rozpoczęła się produkcja szyb zespolonych. Również w roku 1993 zostało otwarte biuro handlowe w Warszawie.

Po prawie trzydziestu latach aktywności i nieprzerwanych inwestycji oraz rozwoju, dzisiaj Pilkington IGP zatrudnia ok. 1400 pracowników i należy do wiodących przetwórców szkła i producentów szyb zespolonych w Europie. Obecnie w skład Spółki wchodzi sześć oddziałów: w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Ostrołęce, Skierniewicach i Szczecinie, które są nieustannie modernizowane, aby sukcesywnie zwiększać moce produkcyjne, a jednocześnie poprawiać efektywność i ergonomię pracy.

Oprócz standardowej obróbki szkła, w tym wiercenia otworów, Pilkington IGP zajmuje się także produkcją szkła hartowanego, laminowanego (w tym kuloodpornego i dźwiękochłonnego), ognioochronnego, emaliowanego, z sitodrukiem oraz szyb zespolonych (w tym do przeszkleń strukturalnych). Szyby zespolone jedno i dwukomorowe produkowane w naszych zakładach są wykonywane ze wszystkich szyb funkcyjnych dostępnych na rynku.

Przez ponad 30 lat działalności w Polsce, spółki należące do NSG Group otrzymały wiele prestiżowych nagród. Zarówno za wdrażane rozwiązania produkcyjne, nowoczesne technologie, jak i etyczne zarządzanie biznesem.

NGF Poland

W ramach struktur Spółki, w Miedniewicach koło Skierniewic działa otwarty w 2017 roku najmniejszy zakład NSG Group w Polsce. Zakład NGF Poland tworzy odrębną technologicznie i produktowo gałąź produkcji, a mianowicie linki (kordy) z włókna szklanego, stosowane jako komponenty do wytwarzania napędów synchronicznych używanych w branży motoryzacyjnej, budowlanej i narzędziowej.

Historia Oddziału w Skierniewicach 

 W 1991 roku powstało IGP S.A., spółka zajmująca się głównie handlem hurtowym szkła budowlanego. Produkcja szyb zespolonych na ręcznej linii do zespalania szkła ruszyła w 1993 roku, a produkcja szkieł hartowanych w 1996 roku. To początki oddziału w Skierniewicach. Z niewielkiego zakładu zatrudniającego kilkanaście osób i zajmującego przez ostatnie lata dwie hale produkcyjne powstał prężnie działający i największy wśród zakładów przetwórczych w Polsce oddział spółki. W 2003 roku zatrudniał 70 osób, w 2010 około 170, a obecnie pracuje w nim blisko 300 pracowników.

Pierwsze większe inwestycje i rozbudowa zakładu zostały przeprowadzone w 2000 roku. Powiększono wtedy możliwości rozkroju szkła i zainstalowano dwie automatyczne linie do zespalania szyb oraz rozpoczęto również przetwórstwo szyb ognioochronnych.

Druga rozbudowa oddziału, ukierunkowana na realizacje szkieł na fasadach dla dużych projektów architektonicznych miała miejsce 5 lat później. Zainstalowano nowy piec hartowniczy oraz maszyny do obróbki krawędzi i emaliowania, zwiększono także możliwości zespalania wielkowymiarowych szyb. W 2009 roku zainstalowana została w zakładzie linia do nowoczesnej obróbki krawędzi i rozpoczęto też produkcję monolitycznego szkła ognioochronnego.

W 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie po kolejnej rozbudowie, w ramach której zakład zyskał drugi piec hartowniczy, nową linię do emaliowania i sitodruku oraz linię do obróbki krawędziowej szkła. W latach 2013 i 2014 pojawiły się kolejne inwestycje: instalacja drugiego pieca do wygrzewania termicznego szkła (HST) oraz linii do laminowania. W roku 2015 powiększono halę produkcyjną o kolejne 1750 m2 i zainstalowano linię do laminowania szyb.

W kolejnym roku powiększono oddział o halę spedycji, przeprowadzono modernizację pieca oraz linii produkcyjnej. W 2016 roku rozbudowano pomieszczenia socjalne, zakupiono trzeci piec HST oraz stół do rozkroju laminatów i szkła float. Dwa lata później, w 2018 roku, w zakładzie zainstalowano czwarty piec HST, skaner wad na linii trzeciej i urządzenie do automatycznego pomiaru argonu Sparklike. W 2020 roku zainstalowano automatycznie sterowaną maszynę CNC do pionowego szlifowania i polerowania krawędzi, z możliwością wycinania otworów na formatce szkła. Na przyszły rok planowany jest zakup stołu do rozkroju szkła oraz remont fasady skierniewickiego zakładu.

 

fot. Katarzyna Michałowska (promocja CKiS)

Plakat