Spektakl „The Movement”

poniedziałek 20 września 2021

20 września w Kinoteatrze Polonez odbył się spektakl „The Movement”.

Projekt „W poszukiwaniu ruchu” jest adresowany do młodych ludzi, którzy w jakiś sposób czują się ograniczeni i zablokowani, czy to ze względu na brak mobilności ruchowej, językowej, emocjonalnej, czy jakiejkolwiek innej, która paraliżuje i ogranicza ich działanie w środowisku lokalnym. Dzięki sztuce teatru, a w szczególności sztuce teatru ruchu z elementami pantomimy i improwizacją kontaktu, projekt umożliwi uczestnikom poszukiwanie takich odniesień, które pozwolą im na poczynienie kroku „do przodu”, czyli wprawienie w ruch siebie w odniesieniu do otaczającego ich świata.
Wszystkie elementy składające się na pojęcie ruchu, tj. przemieszczenie, zmiana położenia, tor, po którym porusza się ciało, długość odcinka toru, droga, czas, prędkość, przyśpieszenie czy nawet brak ruchu i zastój, odnieść można niemalże do każdej życiowej sytuacji, w jakiej mogą się znaleźć młodzi ludzie. Ważne by brak działania zamienić w ruch, innymi słowy ożywić i nadać znaczenie podejmowanym decyzjom.

Projekt i jego długofalowe działania to proces, ma on jednak stać się impulsem do rozpoczęcia zmian, w celu polepszenia sytuacji życiowej uczestników projektu. Artystyczne wyzwanie jakie stawiamy przed uczestnikami odblokuje dostęp do aktywnego uczestnictwa w społeczności i w kulturze. Spotkanie młodzieży ma pomóc uczestnikom w odnalezieniu siły do działania przez odrzucenie własnych słabości i ograniczeń. W pojęciu fizycznym ruch jest przemieszczaniem się ciał względem jakiegoś punktu odniesienia. Podobnie jest w metafizycznej przestrzeni i artystycznym pojęciu świata. Ruch jest manifestacją energii. Energia zaś przekłada się na działanie i sprawczość. Zaproponowana forma wymiany młodzieży jest dość szczególna, gdyż to właśnie teatr ruchu nie ogranicza nawet osób z niepełnosprawnością ruchową i nie zamyka działania w słowie. Przeciwnie, interpretuje myśl w swobodny sposób, oddaje obraz rzeczywistości, unaocznia dialog wewnętrzny. Wszystko to sprawia, że uczestnik projektu będzie w stanie otworzyć się przed innym zachowując bezpieczny bufor prywatności i interpretacji otaczającego go świata. Zarówno sztuka jak i akt tworzenia rzeczy „wokół” finalnego przedstawienia wypełni rolę autentycznej adaptacji do rzeczywistości, do „wprawiania myśli w ruch”, w konsekwencji do budowania własnego świata, nie tylko w sferze wyobraźni lecz i w realnym życiu.

Głównym tematem przedstawienia było pokonywanie barier i przełamywanie strachu w kontakcie z innymi, ożywianie własnych myśli i pragnień, ożywienie zastygłej rzeczywistości. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie miała możliwość:

  • zrozumieć wartość różnorodności i integracji,
  • odnaleźć w sobie samym pokłady energii i siły, które niezbędne są do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
  • fizycznego uczestnictwa w przygotowywaniu i tworzeniu spektaklu teatralnego od podstaw aż do występu scenicznego,
  • zdobycia doświadczenia scenicznego, co pozwoli w przyszłości na odważniejsze wchodzenie w interakcje z innymi osobami,
  • zapoznania się z tajnikami sztuki teatralnej, a w szczególności: teatru ruchu, pantomimy, gestu i wyobraźni, improwizacji kontaktu.
Zdjęcia: Katarzyna Michałowska
Plakat