Narodowy Balet Królewski ze Lwowa: Dziadek do Orzechów

poniedziałek 13 grudnia 2021

DZIADEK DO ORZECHÓW – Balet feeria w dwóch aktach z prologiem

na motywach baśni Ernsta Hoffmanna „Dziadek do orzechów i król myszy”

Libretto: Marius Petip w redakcji Władimira Troshchenko
Wykorzystano fragmenty choreografii Mariusa Petipy, Lwa Iwanowa, Aleksandra Gorsky, zasłużonego artysty Rosji Wasilija Vainonena i Kawalera Orderu Diagilewa Anatolija Yemelyanova

Autor zdjęć: Dominik Skorupiński (CKiS)

Plakat