Mikołajki z Mikołajkiem. Konkurs Klubu Francuskiego

sobota 7 grudnia 2019

Stowarzyszenie Skierniewicki Klub Francuski działający w Centrum Kultury i Sztuki zorganizował konkurs „Mikołajki z Mikołajkiem”. Brało w nim udział 18 uczniów, którym przyznano nagrody i wyróżnienia.

Szanowne jury w składzie: Agnieszka Kubik, Agnieszka Chęcielewska i Danuta Czerwińska nagrodziło siedem osób.

Pierwsze miejsca w konkursie zajęły: Anna Gałkowska z Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących im. Jana Pawła II oraz Maria Czarnecka ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej.

Na drugim miejscu podium stanęli: Antonina Cichal i Jan Pągowski ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Wojciech Kołodziejczyk z ZSSO im. Jana Pawła II.

Przyznano także dwie nagrody za zajęcie trzeciego miejsca dla Łucji Perki z SP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki i Natalii Dziudy-Roczek  z SP nr 9.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Plakat