Pedagogiczne Wieczory Filmowe: Rozumiemy się bez słów

środa 26 stycznia 2022

Pierwszy Pedagogiczny Wieczór Filmowy za nami! Każdy wieczór będzie dotyczył ważnych tematów. Tematem 26 stycznia była tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Obejrzeliśmy film „Rozumiemy się bez słów” w reżyserii Erica Lartigau. 

Spotkaliśmy się także z dwoma ekspertami:

Dr Elżbieta Woźnicka – pedagog, andragog, surdopedagog. wykładowczyni w Państwowej Uczelni im Stefana Batorego w Skierniewicach. Autorka licznych publikacji dotyczących edukacji i tożsamości kulturowej osób Głuchych, problemów dorosłości a także z zakresu oświaty dorosłych i gerontologii. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą.

Olga Romanowska – niesłysząca od wczesnego dzieciństwa. Biegle posługuję się Polskim Językiem Migowym (PJM) i fonicznym. Lektor i tłumacz PJM. Z wykształcenia surdopedagog z 20 letnim doświadczeniem. Pracuje na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  w SOSW nr 4 w Łodzi. Od lat zaangażowana w problemy środowiska osób Głuchych.

Plakat