Przedłużony termin zgłoszeń. Konkurs z okazji Dnia Ziemi

Przedłużony termin zgłoszeń do 15 marca 2016 r.

Konkurs edukacyjno- ekologiczny im. Jana Bernata z okazji Dnia Ziemi

jest organizowany od 20 lat przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego- Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach, który w tym roku obchodzi swoje XXX –kecie powołania.

W konkursie uczestniczą licznie dzieci od lat 6 do uczniów szkół ponadgimnazjalnych włącznie aż z 3 powiatów: skierniewickiego, łowickiego i rawskiego dzięki wsparciu Starostw Powiatowych w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu. Konkurs od wielu lat wspomaga finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”, a Kuratorium Oświaty- Delegatura w Skierniewicach wspiera w rozreklamowaniu.

Do tej pory zrealizowano m.in. następujące tematy:

„Chrońmy przyrodę Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolicy”, „Woda wokół nas-Bolimowski Park Krajobrazowy”, „Flora i fauna Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”, „Rośliny i zwierzęta chronione Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”, „Pomniki przyrody Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”, „Bioróżnorodność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”, „Bolimowski Park Krajobrazowy- odpady i recykling” i in. Uczestników obowiązują różne zadania: rysują, malują, wykonują modele, piszą prace na dany temat, wymyślają piosenki ekologiczne i je śpiewają, fotografują, filmują… Wszystko po to, by nauczyć się szanować przyrodę wokół nas i uczyć się historii najbliższego otoczenia.

Temat przewodni w 2016 r. to: „Bolimowski Park Krajobrazowy- Mała Ojczyzna”

Regulaminy – kliknij aby pobrać:

Regulamin dla klas 0-3 szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia dla klas 0-3 szkoły podstawowej

Regulamin dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Regulamin_klasy_gimnazjalne_i_ponadgimnazjalne

Karta zgłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Partnerzy i sponsorzy:

loga-dz