Zgłoszenia do eliminacji miejskich 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Plakat

18 marca - 25 kwietnia

czwartek 18 marca 2021 - niedziela 25 kwietnia 2021

Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: [email protected]

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: [email protected]

opis wydarzenia

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wspólnie z Towarzystwem Kultury Teatralnej w Warszawie ogłasza 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Konkurs odbywa się na zasadzie wielostopniowych eliminacji: miejskich, rejonowych, wojewódzkich, na finale ogólnopolskim kończąc.
Skierowany jest  do młodzieży szkół średnich, studentów i dorosłych zainteresowanych amatorsko doskonaleniem żywego słowa
lub studiami aktorskimi.

Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się w 4 turniejach:

  • Turnieju recytatorskim
  • Turnieju „wywiedzione ze słowa”
  • Turnieju poezji śpiewanej
  • Turnieju teatrów jednego aktora
Udział w Konkursie nie tylko skłania do poszukiwań literackich i doskonalenia języka polskiego ale w znakomity sposób przygotowuje do wystąpień publicznych,
uczy opanowania tremy, obycia ze sceną oraz formułowania zrozumiałej wypowiedzi.
 

Wytyczne dotyczące organizacji eliminacji będą dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

 

Termin zgłoszeń – do 25 kwietnia 2021 r.

Koordynator Konkursu

tel. 570 699 155

Wanda Łapińska
Do pobrania:
.
.
Zapraszamy także do obejrzenia Koncertu laureatów 65. OKR: