66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Plakat

18 marca - 13 czerwca

czwartek 18 marca 2021 - niedziela 13 czerwca 2021

Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: [email protected]

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: [email protected]

opis wydarzenia

 

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Informujemy, że z powodu sytuacji epidemicznej i obostrzeń z nią związanych musieliśmy przełożyć termin eliminacji miejskich 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

NOWY TERMIN eliminacji miejskich 66. OKR

9 czerwca 2021, godz. 10.00 – Klub Konstancja, ul. Kopernika 5.

Laureaci eliminacji miejskich zostaną zakwalifikowani do przeglądu wojewódzkiego, który odbędzie się 12-13 czerwca w Łódzkim Domu Kultury.

Przesuwając termin eliminacji dążymy do tego, aby Konkurs odbył się w sposób bezpośredni, a więc taki,  który pozwoli na spotkanie recytatorów, jurorów i publiczności we wspólnej przestrzeni – nie zapominając oczywiście o bezpieczeństwie. Na tym bowiem polega istota tego wydarzenia.

 „Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach, formach ekspresji i kształtach organizacyjnych, jest żywe słowo, a ono rodzi się, bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Bo tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowy przestrzeni międzyludzkiej.”.

(fragment teksu zmieszczonego w regulaminie przez głównego organizatora Konkursu – Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie)

W związku z powyższym został również przedłużony termin zgłoszeń do 28 maja 2021 r.

 

Wanda Łapińska

Koordynator konkursu

e-mail: [email protected]

Tel. 570 699 155

 

Konkurs odbywa się na zasadzie wielostopniowych eliminacji: miejskich, rejonowych, wojewódzkich, na finale ogólnopolskim kończąc.

Skierowany jest  do młodzieży szkół średnich, studentów i dorosłych zainteresowanych amatorsko doskonaleniem żywego słowa
lub studiami aktorskimi.

Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się w 4 turniejach:

  • Turnieju recytatorskim
  • Turnieju „wywiedzione ze słowa”
  • Turnieju poezji śpiewanej
  • Turnieju teatrów jednego aktora
Udział w Konkursie nie tylko skłania do poszukiwań literackich i doskonalenia języka polskiego ale w znakomity sposób przygotowuje do wystąpień publicznych, uczy opanowania tremy, obycia ze sceną oraz formułowania zrozumiałej wypowiedzi.
 

Wytyczne dotyczące organizacji eliminacji będą dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Do pobrania:
.
.
Zapraszamy także do obejrzenia Koncertu laureatów 65. OKR:

Projekt grafik: Małgorzata Molus-Karpińska