Zapisy do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej na rok szkolny 2021/2022

Plakat

17 maja - 5 października

poniedziałek 17 maja 2021 - wtorek 5 października 2021

Kinoteatr Polonez

Zapisy poprzez formularz:  www.panel.nhef.pl/zgloszenie

opis wydarzenia

Od 17 maja do 5 października trwają zapisy szkół do kolejnej edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Tegoroczna edycja programu, który ma za sobą 15 lat doświadczenia, będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów, w tym roku i dostępna będzie elastyczna forma udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły łączyć projekcie w Kinoteatrze Polonez z seansami online w wygodny dla siebie sposób.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziliśmy dla komfortu uczestników, to:

●             możliwość realizowania projektu w wersji stacjonarnej, online lub hybrydowej,

●             swoboda w zmianie formy uczestnictwa ze stacjonarnego na online (w przypadku ponownego zamknięcia kin lub decyzji o nauczaniu zdalnym),

●             ograniczenie liczby osób na seansach stacjonarnych na sali kinowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS,

●             realizacja indywidualnych seansów stacjonarnych dla jednej lub kilku klas z tej samej szkoły z wideo prelekcjami i omówieniami filmów (zapisy po kontakcie z koordynatorem).

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne do pobrania ze strony www.nhef.pl.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.panel.nhef.pl/zgloszenie

Szczegółowe informacje o programie oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli dostępne są na stronie: https://nhef.pl/program/miasta/skierniewice

Do pobrania harmonogram pokazów w Kinoteatrze Polonez (pdf)

Koordynator projektu w Kinoteatrze Polonez: Agnieszka Skoczek, adres mailowy: [email protected], nr tel.: 693-407-016