WYKŁAD Architektura Katowic w dwudziestoleciu międzywojennym

Plakat

17 lutego

środa 17 lutego 2016 o 16:30

Biuro Wystaw Artystycznych

Sala 104

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny
BWA wykład

opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach
zaprasza na wykłady z historii sztuki

w środę 17 LUTEGO zapraszamy na wykład:

ARCHITEKTURA KATOWIC
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Katowice otrzymały prawa miejskie dopiero w drugiej połowie XIX wieku, jednak zanim to nastąpiło, dawno już miały miejski charakter i rozwijały się jako ośrodek przemysłowy.

Po zakończeniu I wojny światowej odrodzone państwa polskie i czechosłowackie rościły pretensje do terenów Górnego Śląska. Spór toczył się też pomiędzy Polską a Niemcami. W 1922 roku komisja międzynarodowa zadecydowała o przyłączeniu części Górnego Śląska, z Katowicami, do Polski. Miasto stało się stolicą autonomicznego województwa śląskiego. Z uwagi na zacofanie cywilizacyjne odrodzonej Polski, Katowice będące w bogatych Niemczech prowincjonalnym ośrodkiem przemysłowym, stały się największym centrum gospodarczym Polski i stolicą najbogatszego regionu. Lata międzywojenne były dla Katowic okresem intensywnego rozwoju i wkrótce stały się one dużym i znaczącym ośrodkiem miejskim.

Katowice odegrały w Polsce pionierską rolę w rozwoju modernistycznej architektury. Mimo, że początkowo preferowano style zachowawcze i odwołujące się do przeszłości, to szybko zaczęły powstawać też nowatorskie w skali Polski przykłady awangardowego budownictwa. Wiele gmachów publicznych ozdabiano pilastrami i kolumnami o genezie klasycystycznej a wnętrza urządzano w luksusowej wersji stylu art deco. Innym wyrazistym nurtem był modernizm ze swoją najbardziej radykalną odmianą, funkcjonalizmem.

Na wykład, który wygłosi Małgorzata MARSZAŁŁ zapraszamy na godz. 16.30

Do Sali 104 |CKiS|, Skierniewice, ul. Reymonta 33

Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !