Wernisaż wystawy: „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”

Plakat

12 października

czwartek 12 października 2017 o 18:00

Akademia Twórczości (dawny RATP)

Pałac Ślubów

ul. Piłsudskiego 2, Skierniewice

Wstęp wolny
wernisaż wystawa

opis wydarzenia

Akademia Twórczości przy CKiS w Skierniewicach (budynek Pałacu Ślubów) zaprasza 12 października 2017r., o godz. 18.00 na wernisaż wystawy „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”. Wystawa jest częścią kilkudniowej imprezy pn: „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”, której organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic/ Izba Historii Skierniewic.

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – głosi sentencja z Talmudu zdobiąca medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ratowanie Żydów w realiach okupowanej przez Niemców Polski było szczególnym wyzwaniem i wiązało się z narażeniem życia własnego i bliskich. Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” prezentowana w Akademii Twórczości, przybliża sylwetki Sprawiedliwych, przede wszystkim tych Polaków, którzy odznaczeni zostali przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To dzięki ich heroicznej postawie udało się ocalić kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów.

Na 18 planszach przedstawiono twarze, historie i emocje polskich Sprawiedliwych oraz osób przez nich ocalonych. Poprzez ich biografie i opowieści  przekazujemy to, co w czasach wojny i Zagłady było świadectwem zarówno wielkości człowieka, jego poświęcenia i ogromnej dobroci, jak i drzemiącego w nim zła.

Wystawa opisuje m.in. działalność polskiego podziemia, rządu RP na uchodźctwie, duchownych i osób świeckich. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Czym było ratowanie Żydów podczas okupacji? Jak organizowano kryjówki? Jakie były motywacje osób niosących Żydom pomoc i co im za to groziło?

Wystawa powstała dzięki bezcennej kolekcji przeszło 400 wywiadów z ostatnimi żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, które zebrano w latach 2007-2013 w ramach muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”. Ich historie znaleźć dzisiaj można w portalu sprawiedliwi.org.pl

Premiera wystawy miała miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu. W muzeum ekspozycja zagości  z okazji obchodzonego już po raz drugi Międzynarodowego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.

Wystawa została zrealizowana w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.