BIENNALE TKAN ART.

Plakat

31 lipca

niedziela 31 lipca 2016

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny
konkurs tkaniny

opis wydarzenia

ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻONE DO 31 LIPCA.

 

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin

 

Najważniejsze informacje:

 • Udział w konkursie jest płatny – 30 zł.
 • Nagroda główna wynosi 1000 zł. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe lub pieniężne.
 • Uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie nienagradzanie prace z ostatnich dwóch lat.
 • Właściwe prace należy wysyłać dopiero po odebraniu informacji o zakwalifikowaniu na wystawę. Jury ocenia prace zakwalifikowane na podstawie materiału ilustracyjnego wysłanego wcześniej przez uczestnika.
 • O wynikach kwalifikacji prac uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
 • Prace oraz wypełnione dokumenty należy wysyłać na adres:

        Centurm Kultury i Sztuki

Ul. Reymonta 33

96 – 100 Skierniewice

 • Prace można także dostarczyć do siedziby CKIS w dniach 18-19 sierpnia 2016r. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane!
 • Wystawa zostanie otwarta 29 sierpnia 2016r. w galerii CKIS w Skierniewicach.
 • Finisaż BIENNALE TKAN ART odbędzie się 18 września 2016r. w galerii CKIS w Skierniewicach o godzinie 16:00 w czasie trwania Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Ekspozycja będzie trwała od 29 sierpnia do 18 września 2016r.
 • CKIS nie odpowiada za uszkodzone prace, artyści ubezpieczają je we własnym zakresie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wizerunków prac w celach promocyjno-reklamowych. Uczestnik biorący udział w BIENNALE zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

Co w przypadku kwalifikacji?

W przypadku kwalifikacji uczestnik wysyła lub przynosi pracę do CKIS.

 • Format prac: minimalnie 100 x 100 cm, maksymalnie 200 x 200 cm z wyłączniem instalacji multimedialnych.
 • Każda praca z tyłu powinna być odpowiednio opisana: imię i nazwisko, tytuł pracy, rok wykonania, technika, wymiary i orientacja góra/dół.

Co trzeba zrobić by wziąć udzial w konkursie?

Do 31 lipca 2016r. należy wysłać (z dopiskiem na kopercie BIENNALE TKAN ART):

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia
 • Można ją pobrać ze strony internetowej CKIS.
 • Należy ją wysłać pocztą elektroniczną.
 • Materiał ilustracyjny (wydrukowany)
 • Należy go odpowiednio opisać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, orientację (oznaczyć górę i dół pracy).
 • Format A4.
 • Rozdzielczość 300 dpi.
 • Materiał ilustracyjny (multimedialny)
 • Na płycie CD/DVD.
 • Rodzaj pliku .jpg
 • Rozdzielczość 300 dpi.
 • Kserokopię dowodu wpłaty z dopiskiem BIENNALE TKAN ART
 • Numer konta do wpłaty: 87 1020 3352 0000 1202 0201 0395

 

Proszę o wysłanie materiału ilustracyjnego w wysokiej jakości.

 

Kontakt

Centurm Kultury i Sztuki

Ul. Reymonta 33

96 – 100 Skierniewice

Tel. (046) 833 33 36 w.234, kom. 880 599 252

[email protected]

 

BIENNALE TKAN ART.