Rytmiczne Zajęcia Gordonowskie dla dzieci 0-3 – termin zapisów

Plakat

13 maja

niedziela 13 maja 2018

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Cena za cykl 4 zajęć: 70 zł
dzieci

opis wydarzenia

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-3 lat. Na zajęcia gordonowskie przychodzi rodzic z dzieckiem lub ktoś z najbliższego otoczenia dziecka. Zajęcia składają się z prostych rytmiczanek i śpiewanek, w których także aktywnie uczestniczą rodzice. Ponadto do zabawy wykorzystywane są m.in. chusta Klanzy, chusty, piłki miękkie i inne akcesoria, które pobudzają wyobraźnię małego dziecka. Dzieci, które samodzielnie się poruszają mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Warto zaznaczyć, że nawet jak wydaje się rodzicom, że dziecko nie jest zainteresowane zajęciami, bo np. coś innego je interesuje to i tak ucho dziecka wchłania to co dzieje się na zajęciach.

Dzieci, które systematycznie uczęszczają na zajęcia robią wielkie postępy: improwizują, tworzą pierwsze słowa, chętniej śpiewają i rytmizują. Ponadto warto wiedzieć, że zajęcia muzyczne jak żadne inne najlepiej rozwijają lewą półkulę mózgu, dzięki czemu dzieci potrafią dłużej koncentrować swoją uwagę, co wpływa na ich rozwój intelektualny. Improwizacja ruchowa do muzyki, nie tylko kształtuje kreatywność dziecka, ale przede wszystkim pozwala na koordynację swojego ciała w tak wczesnym etapie umuzykalniania. Przebywanie w grupie z innymi dziećmi pomaga też w późniejszym nawiązywaniu relacji i współdziałaniu w grupie.

Zajęcia gordonowskie trwają 50 minut i przebiegają w następujący sposób

  1.   Oswojenie się z  salą – trwa ok. 10 minut. Jest to czas na swobodną zabawę i oswojenie się z nowym miejscem. 
  2.   Piosenka na powitanie – Rozpoczynajka. Śpiewa się ją stojąc w kole z innymi dziećmi i rodzicami i delikatnie się kołysząc. 
  3.   Zabawy: śpiewanki i rymowanki, którym towarzyszy ciągły płynny ruch.
  4.   Piosenka na zakończenie
  5.   10 minut na swobodną zabawę i „ochłonięcie” po zajęciach.

Obecność opiekuna podczas zajęć obowiązkowa!

Należy zabrać ze sobą zmienne obuwie (można też zostać w skarpetach) i kocyk dla dziecka. Prosimy również o nie wnoszenie na salę zabawek przez dzieci.

Cena za cykl 4 zajęć: 70 zł (karnet)

Zostaną utworzone dwie grupy:

  • I grupa  Rozpoczyna się 16.05 (środa) od godz. 13:00
  • II grupa Rozpoczyna się 19.05 (sobota) od godz. 9:00

Zapisy na adres warsztaty @cekis.pl do 13 maja