Projekt: Moja Kapliczka

Plakat

1 maja - 27 sierpnia

sobota 1 maja 2021 - piątek 27 sierpnia 2021

Skierniewice i okolice

Wydarzenie darmowe

opis wydarzenia

Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji projektu „Moja Kapliczka”. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury.

Celem zadania jest upowszechnianie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez skatalogowanie i spisanie historii kapliczek z terenu miasta i gminy Skierniewice. W trakcie projektu realizowane będą:

  • warsztaty artystyczne dla młodzieży,
  • wielkoformatowa wystawa plenerowa,
  • realizacja reportażu filmowego,
  • prace porządkowe przy kapliczkach,
  • opracowanie mapy z kapliczkowym szlakiem wycieczkowym.

Chcemy aby kapliczka nie była postrzegana jako miejsce ważne tylko dla starszego pokolenia, czy nieistotny element krajobrazu. Poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę na ważne i ponadczasowe miejsce kapliczki w historii Polski.

Chcemy umożliwić mieszkańcom Skierniewic poznanie „żywych” kapliczek, ich idei, funkcji i tradycji.

Finał projektu zaplanowany jest 27.08.2021 r.

 

Projekt grafik: Małgorzata Molus-Karpińska