Łódzkie pełne Kultury – start cyklu wydarzeń

Plakat

8 października

poniedziałek 8 października 2018

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Wstęp wolny
ŁDK warsztaty

opis wydarzenia

Dokument do pobrania:

Harmonogram projektu:

8 października 2018 Warsztaty w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

 • 12.00 – 13.30 Warsztaty wokalno-aktorskie – warsztaty edukacyjne dla uczniów
  Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom specyfiki teatru operowego, zaprezentowanie opery i baletu jako dziedzin sztuki teatru muzycznego, a także rozwijanie kreatywności uczestników za pomocą ćwiczeń w śpiewie i sztuce aktorskiej oraz kształtowanie potencjanego widza sztuki operowej, który świadomie korzysta z szerokiej oferty kulturalnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzuje się teatr operowy, poznają etapy powstania spektaklu, wykonają proste ćwiczenia baletowe, ćwiczenia z emisji głosu, wezmą udział w zabawach aktorskich, poznają podstawy techniki śpiewu klasycznego.
  Prowadzący: Dagny Konopacka – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Uczestniczka wielu kursów wokalnych m.in. u Maestry Teresy Żylis-Gary oraz konkursów wokalnych. Od 2013 r. związana z Teatrem Wielkim w Łodzi jako artystka chóru, gdzie można ją zobaczyć m.in. w roli Marty w operze Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Od 2017 r. prowadzi w Teatrze Wielkim w Łodzi warsztaty wokalne.
 • 14.00 – 15.30 Emisja i higiena głosu. Warsztaty wspomagające świadome i prawidłowe korzystanie z aparatu głosowego – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i animatorów
  Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z budową i prawidłowym funkcjonowaniem aparatu oddechowo-głosowego, poznanie dobrych nawyków oraz nabycie umiejętności synchronizacji czynności emisyjnych, z naciskiem na samodzielne diagnozowanie i eliminowanie problemów występujących podczas pracy z głosem. Zajęć ukierunkowują na świadome używanie głosu według indywidualnych predyspozycji oraz uwrażliwiają na dbanie i higienę głosu w przyszłości. Podczas zajęć uczestnicy poznają budowę aparatu głosowego, pojęcie prawidłowej emisji głosu oraz procesu synchronizacji czynności emisyjnych, różne rodzaje oddechu, zjawisko rezonansu, zasady poprawnej artykulacji oraz impostacji.
  Prowadzący: Michał Jan Barański – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Dyrygentura Chóralna. Zastępca kierownika choru Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownik artystyczny Łódzkiego Chóru Teatralnego „Verdiana”, edukator w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, aktywny dyrygent, artysta sceniczny, śpiewak i pedagog. Prowadził warsztaty dźwiękowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, kursy emisji głosu dla akademickich i profesjonalnych zespołów wokalnych oraz wokalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

13 października 2018 Wizyta uczniów w Łodzi

 • 17.00 – 19.00 Koncert w Filharmonii Łódzkiej im Artura Rubinsteina w Łodzi (inauguracja Dziecięcego Uniwersytetu Artystycznego), w programie: „Śpiewająca lokomotywa” z tekstami Juliana Tuwima i muzyką Piotra Salabera
  1. Słoń Trąbalski 2. Pan Tralaliński 3. Abecadło 4. Lokomotywa 5. Ptasie radio 6. Dyzio Marzyciel 7. Kotek 8. Trudny rachunek 9. Idzie Grześ 10. W aeroplanie 11. Spóźniony słowik 12. Dwa Michały 13. O Grzesiu kłamczuchu 14. Rzepka 15. Okulary 16. Ukłony dla Pana Juliana 17. Bajkowe tęsknoty
  Wykonawcy: Orkiestra symfoniczna FŁ, Piotr Salaber – dyrygent, Aleksandra Lis, Ewa Olszewska i Bogdan Smagacki – śpiewający aktorzy, Andrzej Walden – aktor

15 października 2018 Warsztaty w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

 • 12.00 – 13.30 Człowiek z natury
  Wychodząc od znaczenia słów: zmiana, proces, nitka, synteza, natura, uproszczenie, kształt. Analizując kim jesteśmy, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zmieniamy, wykorzystując pastele, farby, mazaki, bawełniany materiał oraz grzebienie, stworzymy autoportrety naszej natury, tego co lubimy i czego nie lubimy – ale spokojnie, nikt niepowołany się o tym nie dowie.
 • 14.00 – 15.30 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i animatorów
  Warsztaty dla nauczycieli i animatorów będą działaniami prowadzonymi w oparciu o warsztaty proponowane uczniom, opatrzonymi komentarzem metodycznym.
  Prowadzący: dr Damian Langner – historyk, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych. Urodził się w Wieluniu, z którym wiąże się jego nurt zainteresowań badawczych, zogniskowanych wokół historii drewnianego budownictwa, a także początków II wojny światowej. Po uzyskaniu dyplomu magistra historii w 2012 roku pracował m.in. jako dziennikarz w lokalnym tygodniku „Kulisy Powiatu”. Napisał wówczas dziesiątki artykułów i notatek prasowych, skupiając się w pracy dziennikarskiej na zagadnieniach społecznych i kulturalnych. W tym czasie rozpoczął studia doktoranckie. Promotorem rozprawy pt. Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej na tle typów ościennych (do końca XVII wieku) została prof. Anna Pobóg-Lenartowicz – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. W połowie 2013 roku znalazł zatrudnienie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, początkowo jako asystent w Dziale Archeologii, a następnie jako adiunkt w Dziale Edukacyjno-Promocyjnym. Dysertację doktorską obronił w styczniu 2017 roku. Od maja 2017 roku pracuje jako adiunkt, a następnie jako kustosz w Dziale Edukacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie zdobytą wiedzę oraz umiejętności wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć warsztatowych, a także wykładów. Autor następujących książek popularnonaukowych: Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów, Warszawa 2014 oraz Via Sancti Adalberti, Warszawa 2015. Ponadto członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka oraz Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

30 października 2018

 • 12.00 – 13.30 Wiolonczela do słuchania i podglądania
  Na warsztatach zajrzymy do wnętrza wiolonczeli, żeby posłuchać jej duszy. Sprawdzimy, co robi tam tajemniczy nieproszony gość – mała kulka kurzu. Czy i ona ma wpływ na barwę dźwięku? Dowiemy się, w jaki sposób budowniczy instrumentu dostał się do jego wnętrza, żeby złożyć tam swój podpis i dlaczego wiolonczeliści noszą ze sobą niebezpieczne przyrządy do ostrzenia metalu, a za bilety lotnicze płacą dwa razy więcej od innych! Sprawdzimy, czy wygodniej gra się na wiolonczeli w eleganckim fraku, czy w poszarpanych dżinsach?
  Prowadzący: Katarzyna Filipiak – wiolonczelistka Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej, jedna z członkiń kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, aranżerka. Prowadzącej będzie towarzyszyło dwóch akompaniatorów.

6 listopada 2018 Warsztaty w Centrum Kultury i Sztuki

 • 10.00 – 11.30 Songwriting. Warsztaty z komponowania piosenek
  Podczas warsztatów będziemy wykorzystywać technikę stosowaną z muzykoterapii – songwriting. Warsztaty mają za zadanie stworzenie z grupy zespołu instrumentalno-wokalnego. Improwizacje pobudzają kreatywność uczestników natomiast wspólne muzykowanie pozwala zintegrować grupę, gdyż nic tak nie łączy jak wspólne i zespołowe tworzenie czegoś, w tym przypadku prostych form rytmiczno-melodycznych. Za pomocą instrumentów perkusyjnych (instrumentarium Ortta: bębny, grzechotki, dzwonki diatoniczne, bum bum rurki) oraz improwizacji głosowych będziemy wspólnie tworzyć zespół muzyczny. Celem będzie stworzenie orkiestry i utworu, który wspólnie wykonamy. Pamiątkowe nagranie będzie rozdane wszystkim uczestnikom.
  Prowadzący: Dominika Jakubowska – muzyk, pedagog, animator kultury. Pomysłodawczyni i producentka muzycznych programów edukacyjnych: „Baby Boom Bum”, „Odkrywcy Muzyki”, koncertów multimedialnych „Nie do Wysiedzenia” czy warsztatów field recordingu dla młodzieży
  „Ucho, Echo, Aha”. Współpracuje od lat z Filharmonią Łódzką, zrealizowała dziesiątki projektów muzycznych, edukacyjnych i integracyjnych.
  Julia Hołówko – z wykształcenia i zawodu muzykoterapeutka i nauczycielka śpiewu. Po godzinach wokalistka, eksperymentująca z głosem i formą muzyczną. W muzyce ceni sobie prostotę i szczerość, a także kreatywność i oryginalność, podparte solidnym warsztatem. Koncertuje zarówno solo (grając na looperze) jak i z różnymi muzykami.
 • 12.00 – 13.30 Warsztaty z „dyrygowania” ludźmi – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i animatorów
  Uczestnicy w praktyczny sposób poznają niemanipulacyjne zasady wpływania na ludzi oraz sposoby komunikacji niewerbalnej w pracy z grupami. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie wiedza merytoryczna dotycząca inteligencji grup oraz ich struktur wewnętrznych mających wpływ na efektywność komunikacji i kreatywności. Przedstawione zostaną też techniki i metody efektywnie wpływające na zarządzanie grupami. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia dyrygenta może znacząco wpłynąć na warsztat edukatorów, a na pewno znacząco powiększyć wachlarz miękkich narzędzi, którymi mogą pracować z dziećmi i młodzieżą.
  Prowadzący: Mariusz Lewy – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, na kierunku Edukacji Muzycznej, w klasie dyrygowania dr Dawida Bera. Od 2012 roku współpracuje z Chórem Mieszanym Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina jako śpiewak chóru zawodowego, natomiast od roku 2013 jest dyrygentem działającego w tej instytucji amatorskiego Chóru dla (nie)opornych. Jest założycielem i dyrygentem Męskiego Kameralnego Zespołu wokalnego Singing Heads, działającego od 2013 roku, koncertującego na terenie województwa łódzkiego i odnoszącego liczne sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych. Od 2013 roku prowadzi Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Aktywnie działa jako kompozytor i aranżer. Jego kompozycje wykonywane były m.in. przez niemiecki zespół kameralny Orpheus Vocalensamble, Chór Mieszany Filharmonii Łódzkiej oraz Chór Mieszany Zespołu Szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Jest laureatem pierwszej nagrody i trzech nagród pozaregulaminowych na XV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego.

21 listopada 2018 Wizyta uczniów w Łodzi

 • 10.00 – 11.30 Zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (dzieci)

19 grudnia 2018 Wizyta uczniów i nauczycieli/animatorów w Łodzi

 • 11.00 – 13.00 Spektakl w Teatrze Wielkim (dzieci i dorośli)
  „Dziadek do orzechów” – balet, inscenizacja i choreografia: Giorgio Madia