Konferencja: „Alzheimer w rodzinie  – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”

Plakat

27 września

czwartek 27 września 2018 o 10:00

Centrum Kultury i Sztuki

sala kameralna

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Wstęp wolny
seniorzy

opis wydarzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Alzheimer Polska zapraszają na transmisję konferencji Alzheimer w rodzinie

PROGRAM:

10.00–10.20     Otwarcie konferencji – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz osoba żyjąca z Chorobą Alzheimera

10.20–12.00     Część I – Badania przesiewowe – wczesna diagnoza

10.20–10.35     Lucyna Rączy – życie z Chorobą Alzheimera opowiedziane przez opiekunkę osoby chorującej

10.35–10.50     prof. Maria Barcikowska – znaczenie wczesnego rozpoznania choroby

11.05–11.20     Zygmunt Wierzyński – przedstawienie korzyści z prowadzenia badań przesiewowych na podstawie doświadczeń europejskich

11.20–11.40     dr Jarosław Derejczyk – platforma internetowa narzędziem do przeprowadzenia badania przesiewowego – prezentacja testysenioralne.pl

11.40–12.00     Dyskusja

12.00 – 12.20    Przerwa kawowa 

12.20 – 14.00     Część II – Komunikacja z osobami żyjącymi z Chorobą Alzheimera – panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania internautów

Moderowanie: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

  • jak postępować z osobą żyjącą z Chorobą Alzheimera na różnych etapach choroby?
  • jakie powinno być podejście do pacjenta?
  • jak sobie radzić w trudnych sytuacjach z opieką na podstawie własnych doświadczeń?

Na te i inne pytania odpowiedzi udzielą eksperci:

  • prof. Tadeusz Parnowski, specjalista w zakresie psychogeriatrii
  • Jadwiga Krudysz-Starzec, lekarz internista, geriatra
  • Urszula Mierzwa, opiekunka

13.20–13.50     Dyskusja

13.50–14.00     Podsumowanie i zakończenie konferencji: Barbara Imiołczyk, Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy