Koncert medytacyjny – odwołany

Plakat

22 kwietnia

sobota 22 kwietnia 2017 o 18:00

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Sala kameralna

ul. Reymonta 33, Skierniewice

30 zł w przedsprzedaży
40 zł w dniu koncertu
koncert

opis wydarzenia

Z przyczyny niezależnych od organizatora, koncert medytacyjny zostaje przeniesiony jesień.
Osoby, które zakupiły bilet, prosimy o kontakt pod numerem: 46 833 44 89 

Navigatorgong to koncert medytacyjny w rytmie SLOW. Zrelaksuj się, zajrzyj w siebie i otwórz się na nowe doświadczenia dźwiękowe. Na kilkadziesiąt minut zapomnij o stresie, oddając się naturalnej, bliskiej organizmowi Muzyce. To powrót do źródła, do korzeni. Połączenie starożytnych instrumentów z całego świata i pięknym głosem tworzą niezapomniany koncert, podczas którego Twój organizm pozbędzie się napięć i stresu. Oprócz olbrzymiego Gongu Miłości i Pokoju, który został wykuty na specjalne zamówienie, doświad­czamy rów­nież dźwięków śpie­wa­jących mis tybe­tań­skich, bęb­nów, fle­tów, did­ge­ri­doo, tam­pury czy cytry.

Ceremonia Dźwięku pozwala wejść w stan głębokiej medytacji, co umożliwia wgląd w samego siebie. Zajmij się sobą, oddaj się chwili, zanurz się w dźwiękach i pozbądź się codziennego stresu.

Robert Usewicz – artysta, muzyk, medicine man, człowiek renesansu. Od ósmego roku życia wiedział, że jego drogą będzie droga dźwięku. Eks­pe­ry­men­to­wał z róż­nymi dźwię­kami i gatun­kami muzyki oraz badał wpływ dźwięku na orga­nizm czło­wieka. Szukał siebie. Z wykształ­ce­nia muzyk kla­syczny, posia­da­jący wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w muzyce elek­tro­nicz­nej, pop i rock jako kom­po­zy­tor, pro­du­cent i inży­nier dzwięku. Ma rów­nież na swoim kon­cie wiele godzin muzyki do fil­mów, TV i sztuk teatral­nych. Jego cie­pło, ogień i jego wie­dza o dźwięku prze­ni­kają każ­dego kto sta­nie na jego dro­dze.