Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 6 do 24 miesiąca – pierwsze zajęcia

Plakat

8 września

sobota 8 września 2018 o 08:00

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Koszt: 70 zł / cykl 4 zajęć
dzieci

opis wydarzenia

Na zajęcia gordonowskie przychodzi rodzic z dzieckiem lub ktoś z najbliższego otoczenia dziecka. Zajęcia składają się z prostych rytmiczanek i śpiewanek, w których także aktywnie uczestniczą rodzice. Ponadto do zabawy wykorzystywane są m.in. chusta Klanzy, chusty, piłki miękkie i inne akcesoria, które pobudzają wyobraźnię małego dziecka. Dzieci, które samodzielnie się poruszają mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Warto zaznaczyć, że nawet jak wydaje się rodzicom, że dziecko nie jest zainteresowane zajęciami, bo np. coś innego je interesuje to i tak ucho dziecka wchłania to co dzieje się na zajęciach.

Pierwsze zajęcia odbędą się 8 września 2018 r w sobotę:

  • 8.00 – dzieci niemobilne
  • 9.00 – dzieci mobilne

Koszt: 70 zł/ cykl 4 zajęć

 CEL ZAJĘĆ

Dzieci, które systematycznie uczęszczają na zajęcia robią wielkie postępy: improwizują, tworzą pierwsze słowa, chętniej śpiewają i rytmizują. Ponadto warto wiedzieć, że zajęcia muzyczne jak żadne inne najlepiej rozwijają lewą półkulę mózgu, dzięki czemu dzieci potrafią dłużej koncentrować swoją uwagę, co wpływa na ich rozwój intelektualny. Improwizacja ruchowa do muzyki, nie tylko kształtuje kreatywność dziecka, ale przede wszystkim pozwala na koordynację swojego ciała w tak wczesnym etapie umuzykalniania. Przebywanie w grupie z innymi dziećmi pomaga też w późniejszym nawiązywaniu relacji i współdziałaniu w grupie.

Jak przebiegają zajęcia gordonowskie?- trwają 50 minut.

  1.   Oswojenie się z  salą – trwa ok. 10 minut. Jest to czas na swobodną zabawę i oswojenie się z nowym miejscem.
  2.   Piosenka na powitanie – Rozpoczynajka. Śpiewa się ją stojąc w kole z innymi dziećmi i rodzicami i delikatnie się kołysząc.
  3.   Zabawy: śpiewanki i rymowanki, którym towarzyszy ciągły płynny ruch.
  4.   Piosenka na zakończenie
  5.   10 minut na swobodną zabawę i „ochłonięcie” po zajęciach.