Działaj w terenie! Konkurs „Małe Granty Kultury”

Plakat

4 lutego - 28 lutego

wtorek 4 lutego 2020 - piątek 28 lutego 2020 o 14:00

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny
Małe Granty Kultury

opis wydarzenia

Już po raz piąty Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do udziału w konkursie „Małe Granty Kultury”.

Celem konkursu jest nawiązanie współpracy oraz budowa relacji partnerskich i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury. W tym roku w konkursie „Małe Granty Kultury” wspierane będą wyłącznie autorskie projekty wykorzystujące przestrzeń miejską dla działań artystycznych i kulturalnych.

Osoby lub przedstawiciele podmiotów, które będą chciały przystąpić do konkursu proszone są o kontakt z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (e-mail. [email protected] lub tel. +48 46 833 24 12) celem umówienia spotkania, na którym będą mogły przedstawić swój pomysł na projekt. Forma prezentacji projektu jest dowolna, np. ustne przedstawienie pomysłu, prezentacja multimedialna, plakat lub inna forma plastyczna, muzyczna, artystyczna, itp. Istotne jednak, aby podczas spotkania przedstawić koncepcję, cele, zaplanowane wydatki i działania.

W tym roku również nie ma tradycyjnych wniosków, formularzy, itp. Liczy się przede wszystkim pomysł na wykorzystanie przestrzeni miejskiej dla działań artystycznych i kulturalnych!

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty do kwoty 4 000 zł.

Pomysły na projekty należy zaprezentować w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2020 roku, do godz. 14:00.

 

Do pobrania:

Karta pomysłu

Regulamin

Wzór umowy

Wzór oświadczenia