Bardzo młoda kultura – spotkanie warsztatowo-szkoleniowe

Plakat

6 września

piątek 6 września 2019

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Obowiązują zapisy (do 24 sierpnia 2019)
spotkanie warsztaty

opis wydarzenia

Harmonogram spotkań:

 • 06 września – spotkanie warsztatowo-szkoleniowe (15 uczestników)
  Link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe 6 września: https://tiny.pl/t5f78

Cel warsztatów:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zasad ubiegania się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie,
 • nabycie podstawowej umiejętności formułowania projektu z zakresu edukacji kulturowej i zapisywania go w formie wniosku o dotację z programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie,
 • nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektem kulturalnym finansowanym z programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

Uczestnicy warsztatów:

Osoby planujące ubiegać się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, w szczególności: osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, prowadzące (lub zamierzające prowadzić) działalność w sferze edukacji kulturalnej, niezależnie pracujący animatorki i animatorzy kultury, osoby pracujące w instytucjach kultury i szkołach.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą na samodzielne opracowanie projektu i pozyskanie środków na jego realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie. W szczególności osoby uczestniczące w warsztatach będą posiadały następujące kompetencje:

 • wiedza dotycząca zakresu wsparcia oferowanego w ramach programu,
 • wiedza dotycząca zasad wypełniania wniosku i opracowania budżetu,
 • umiejętność zdefiniowania projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie,
 • umiejętność samodzielnego sformułowania najważniejszych elementów projektu,
 • umiejętność wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
 • umiejętność udokumentowania kosztów poniesionych w ramach projektu,
 • umiejętność udokumentowania działań zrealizowanych w ramach projektu.

 

Program warsztatów odbywających się 30 sierpnia:

10.00 Rozpoczęcie warsztatów: powitanie, wprowadzenie do tematyki zajęć.
10.00-11.30 Podstawowe informacje dotyczące zarządzania projektem

 • co to jest projekt?
 • podstawowe cechy projektu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie

 • typy dofinansowanych projektów
 • wymogi administracyjne programu
 • dofinansowywane koszty
 • ćwiczenie – analiza wytycznych programu i przykładowych propozycji projektów

Opracowanie projektu

 • diagnozowanie potrzeb odbiorców i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 • określanie problemów i celów projektu – ćwiczenie

11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 Opracowanie projektu cd.

 • definiowanie działań projektu
 • określanie planowanych rezultatów projektu – ćwiczenie

Opracowanie budżetu

 • kwalifikowanie kosztów przewidzianych do dofinansowania
 • zasady formułowania budżetu projektu
 • ćwiczenie

13.15-13.30 Przerwa kawowa
13.30-15.00 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie

 • zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • analiza zakresu wymaganych informacji i układu treści we wniosku

Zarządzanie dofinansowanym projektem

 • tworzenie zespołu projektowego
 • zarządzanie czasem, kosztami i rezultatami w projekcie
 • dokumentowanie poniesionych kosztów i zrealizowanych działań – ćwiczenie
 • rozliczenie dofinansowanego projektu

15.00 Zakończenie warsztatów

 

Prowadzący:
Michał Pawlęga – specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Więcej szczegółów na temat programu:

Bardzo młoda kultura – program dla edukatorów i animatorów kultury – termin zgłoszeń

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury
Szczegółowe informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.bmklodzkie.pl