Bardzo młoda kultura – program dla edukatorów i animatorów kultury – termin zgłoszeń

Plakat

24 sierpnia

sobota 24 sierpnia 2019

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33, Skierniewice

Obowiązują zapisy
spotkanie

opis wydarzenia

31.07 2019 r Centrum Kultury  Sztuki w Skierniewicach  podpisało porozumienie z Łódzkim Domem Kultury dotyczące realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 realizowanego i  finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Strategicznym celem Bardzo Młodej Kultury jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury, rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową.
Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Harmonogram spotkań:

  • 30 sierpnia – spotkanie informacyjno-sieciujące dla uczestników programu – animatorów, edukatorów, nauczycieli (30 uczestników)
  • 06 września – spotkanie warsztatowo-szkoleniowe (15 uczestników)

Zgłoszenia e-mail: [email protected]  – do 24 sierpnia

Link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie informacyjno-sieciujące 30 sierpnia: https://tiny.pl/t5f7n

Link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe 6 września: https://tiny.pl/t5f78

Program „Bardzo Młoda Kultura” dedykowany jest edukatorom, animatorom kultury  i osobom prywatnym, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.
ŁDK – operator programu w województwie łódzkim, w sierpniu we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury zorganizuje spotkania informacyjne w regionie. Osoby zainteresowane realizacją pomysłów z zakresu edukacji kulturalnej będą mogły uzyskać informację o tegorocznej edycji programu. W harmonogramie na rok 2019 znalazły się również szkolenia skierowane do członków organizacji pozarządowych, animatorów niezależnych, pracowników instytucji kultury i nauczycieli zorganizowane w celu zwiększenia ich kompetencji z zakresu edukacji kulturowej. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją oraz zarządzaniem projektem.
Ostatnim tegorocznym etapem BMK będzie konkurs na realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej województwo łódzkie. Łódzki Dom Kultury jako operator programu liczy, że w konkursie grantowym zostanie zaproponowanych wiele fantastycznych propozycji.

Na ten cel ŁDK w 2019 roku przeznaczył 72 tys. zł.
Kto może wziąć udział w konkursie? Osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego, organizacje pozarządowe, osoby niezależne, które zamieszkują lub prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowych. Wpisuje się to w cel programu, którym m.in. jest integracja sektorów edukacji i kultury.

Partnerami Łódzkiego Domu Kultury w regionie na rok 2019 są:

  • Kutnowski Dom Kultury,
  • Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
  • Miejski Dom Kultury w Radomsku,
  • Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejski Dom Kultury w Opocznie,
  • Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie oraz Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.
  • Stowarzyszenie Dolina Pilicy oraz Stowarzyszenie
  • Lokalna Grupa Działania „Ster”

Aktualności dotyczące programu i spotkań informacyjnych zamieszczane są na stronach:

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury
Szczegółowe informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.bmklodzkie.pl