WYKŁAD: BAUHAUS

Plakat

16 marca

środa 16 marca 2016 o 16:30

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Sala 104, I piętro

ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Wstęp wolny
BWA wykład

opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach zaprasza na wykłady z historii sztuki w środę  16 MARCA, zapraszamy na wykład:

 BAUHAUS

Bauhaus to szkoła artystyczno-rzemieślnicza, która powstała w Weimarze w 1919 roku. Uznawana jest za jeden z najważniejszych eksperymentów XX wieku w dziedzinie nauki projektowania. Ukształtowane tam metody nauczania, przekonania i ideologie wyprzedzały swój czas i jeszcze długo pozostawały aktualne. Powstanie szkoły było uwieńczeniem procesów reformatorskich przełomy XIX i XX wieku, mających na celu pogodzenie wartości artystycznych z produkcją przemysłową.

Szkoła istniała tylko 14 lat i wykształciła zaledwie 500 absolwentów, ale zdążyła stać się legendą i do dziś pozostaje symbolem nowoczesnego podejścia do architektury i wzornictwa. Celem było wykształcenie nowego pokolenia projektantów i architektów, którzy spełniliby, a nawet wyprzedzili wymagania XX wieku, wykorzystując jego zdobycze naukowe, techniczne, intelektualne i estetyczne.

W ciągu 14 lat istnienia Bauhaus wielokrotnie zmieniał swój charakter, ustalenie obowiązującego programu nauczania było procesem długim i trudnym. Nauczano między innymi takich dziedzin jak architektura, stolarka, tkactwo, metalurgia, fotografia, witraż czy scenografia. Ze szkołą związanych było wielu wybitnych artystów, przede wszystkim założyciel i pierwszy dyrektor szkoły architekt Walter Gropius, kolejni dyrektorzy, też architekci: Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe, oraz malarze Paul Klee i Wassily Kandinsky.

Na wykład, który wygłosi  Małgorzata MARSZAŁŁ  zapraszamy na godz. 16.30

Do Sali 104 |CKiS|, Skierniewice, ul. Reymonta 33

Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !