Wykłady UTW: Porwania, listy, tajemne śluby – o kresowych miłościach

środa 5 maja 2021

Jak kochano na Kresach? Na to pytanie odpowiem, opowiadając Państwu o kresowych historiach miłosnych. Tam, jak wszędzie, zawierano tajemne śluby, porywano niewiasty, wywoływano skandale. Historia zanotowała niezwykłe związki, bo przecież miłość nie zna granic. Potoccy, Rzewuscy, Radziwiłłowie wdawali się w uczuciowe awantury. O jednych wiemy więcej, inne zaledwie tylko wspomniano w listach czy wspomnieniach. Ale, zapewniam, jest o czym opowiadać i czego słuchać. Zapraszam na moją kolejną opowieść, tym razem z uczuciami w tle.

Katarzyna Węglicka

Rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Skończyła Historię Sztuki i Polonistykę. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W swoich zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne trzy są w druku. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur oraz rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii.

Plakat