Wykład UTW: Dzieje kresowych warowni

środa 14 kwietnia 2021

Na Ukrainie na ziemi podolskiej zachowało się wiele sławnych twierdz, które niegdyś broniły południowo-wschodniego skrawka Rzeczypospolitej przed niezliczonymi najazdami. Najsłynniejsze z nich to niewątpliwie Kamieniec Podolski i Chocim, leżące nieomal na kresach Kresów. Polacy jadący na Podole szlakiem Trylogii, zawsze z niecierpliwością oczekują na przyjazd do „orlego gniazda”, jak niegdyś nazywano Kamieniec Podolski. I trudno się temu dziwić. Podolska twierdza wywiera niezapomniane wrażenie. Jednak nie można zapominać, że Podole ma jeszcze do zaoferowania wiele innych warowni i zamków obronnych. Historia tych zamków, ich obrońców i mieszkańców jest bardzo długa, ale przecież nie mniej ważne warownie wzniesiono w Sidorowie, Okopach Świętej Trójcy, Barze, Paniowcach, Satanowie, czy Czarnokozińcach. A ile tam stoczono bitew i potyczek, ilu bohaterów i zwykłych ludzi związało z nimi swoje losy? Zapraszam na spacer po historii niektórych z tych obronnych miejsc.

Katarzyna Węglicka – rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Skończyła Historię Sztuki i Polonistykę. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W swoich zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne trzy są w druku. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur oraz rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii.

Plakat