Wykład UTW: Człowiek wobec wyzwań i możliwości XXI w.

środa 20 stycznia 2021

Zapraszamy na kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tematem wykładu jest „Człowiek wobec wyzwań i możliwości XXI w.”.

Dr Beata Groblewska-Bogusz

Wykładowca przedmiotów z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.  Prowadzi również  warsztaty dla praktyków m.in. z zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania czasem oraz technik heurystycznych.

Plakat