UTW: Warsztaty komputerowe

poniedziałek 17 lutego 2020

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku seniorzy mają możliwość skorzystania z zajęć komputerowych. Instruktorem jest Mariusz Kaźmierczak.

Plakat