Spotkanie informacyjno-sieciujące w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

czwartek 20 lutego 2020

20 lutego odbyło się spotkanie informacyjno-sieciujące, które zainaugurowało działania składające się na program Bardzo Młoda Kultura w woj. łódzkim w 2020 r. Organizatorem tego ogólnopolskiego programu  jest Narodowe Centrum Kultury, z kolei operatorem regionalnym – Łódzki Dom Kultury, a jednym z dwunastu partnerów regionalnych – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

 

Bardzo Młoda Kultura to program, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji. Program nastawiony jest przede wszystkim na sieciowanie, integrację i współpracę. Skierowany jest do nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury. Daje możliwość spotkania osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. Celem programu będą bezpłatne warsztaty prowadzone dla osób zajmujących się edukacją kulturową (marzec-czerwiec 2020).

 

Program to szansa na zdobycie środków finansowanych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży (konkurs zostanie ogłoszony 4 maja br.).

 

„Dofinansowano ze środków Narodowego centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”,

„Regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury”,

„Szczegółowe informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.bmklodzkie.pl

 

Plakat