Sekcja florystyczna UTW – grudzień 2017

piątek 1 grudnia 2017

Uczestniczki zajęć florystycznych prowadzonych przez Marzenę Domasat przygotowały piękne, świąteczne stroiki.

Plakat