Rodzinne warsztaty papieru ręcznie czerpanego

niedziela 10 kwietnia 2016 - niedziela 24 kwietnia 2016

Warsztaty adresowane do rodziców i dzieci. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w obecnej dobie internetu uświadomić dzieciom jaką rolę wciąż odgrywa papier.

W ramach zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z historią papieru, technologią wykonania masy papierowej – pulpy oraz poznają proces ręcznego czerpania papieru ze świeżych i suchych roślin za pomocą sita.

Plakat