Konferencja: Wspieranie działań kulturalnych w województwie łódzkim.

wtorek 1 marca 2016

Dnia 1 marca 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbyła się konferencja zatytułowana: Wspieranie działań kulturalnych w województwie łódzkim.

 

Główny organizator: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Celem spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego było zacieśnienie współpracy oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy Łódzkim Domem Kultury a ww. podmiotami. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące kwestie i tematy:

  • Działalność ŁDK w kontekście wspierania lokalnych podmiotów z sektora kultury – program grantowy ŁDK;
  • Istota i rola profesjonalizacji kadr kultury;
  • Regionalna Informacja Kulturalna – budowanie zwartej oferty kulturalnej regionu łódzkiego.

W programie spotkania zaplanowano również panel dyskusyjny.

Plakat